PlantVision invites you to join our inspiring online seminar series. Sign up to our email service or follow us on LinkedIn to make sure you don’t miss out on future events. Check the past webinars list to find recorded webinars available on-demand.

NEXT WEBINAR

More webinars coming soon…

UPCOMING WEBINARS

More webinars coming soon…

PAST WEBINARS

Få ordning på din tekniska anläggningsinformation

tors 6 okt 2022

Beskrivning
Öka din anläggnings upptid genom kvalitetssäkrad hantering av data och dokumentation. Vi kommer att gå igenom flera av de vanligt förkommande utmaningarna som finns kring hantering av teknisk anläggningsinformation (både dokument och data) samt hur de kan lösas och därigenom öka effektivitet och kvalitet. Läs mer »

Talare: Robert Velén, Specialistkonsult & Teamleader, Plant Asset Management, PlantVision AB, och Filip Abrahamsson, Specialistkonsult, Plant Asset Management, PlantVision AB

Produktivitet och kvalitet mot nya höjder!

tors 22 sep 2022

Beskrivning
Med mål att öka sin produktivitet och kvalitet har det hisstillverkande företaget Aritco Lift stakat ut sin digitala resa. Vi visar hur de digitaliserat aktiviteterna på produktionsgolvet för stöd till montörer/operatörer, spårbarhet på aktivitet och material, kvalitetsfokus och en digital produktion i framkant. Inspireras av Aritco Lift och hör vår expert dela konkreta exempel på hur produktionen kan stöttas digitalt för ökad effektivitet och produktivitet. Ta del av konkreta exempel och inspiration på den digitala resan mot framtidens produktion! Läs mer »

Talare: Morgan Bodin, Senior Consultant, SMART Manufacturing, PlantVision AB

Kvalitetsluckan mellan MDR/IVDR och ISO

fre 26 november 2021

(i samarbete medSwedish Medtech)

Kontakta oss här » om du vill veta mer om det här ämnet.

Beskrivning
Med pompa & ståt inviger vi ikraftträdandet av MDR med ett webinar om vad regelverken, såväl MDR som IVDR, säger om kraven på kvalitetsledningssystem (QMS) som inte täcks av standarden ISO 13485:2016. Branschen är i en övergång mellan direktiven (MDD, IVDD och AIMDD) och de nya förordningarna MDR och IVDR. Kraven på ett kvalitetsledningssystem skärps i och med de nya förordningarna och tillverkare behöver kunna visa hur de möter dessa. Under detta webinar får ni lära känna gapen mellan ISO 13485:2016 gentemot förordningarna MDR/IVDR. Vi diskuterar de olika delarna av kraven i MDR för kvalitetsledningssystem som inte innefattas av standardens krav. Tillsammans belyser vi vad de nya kraven praktiskt innebär för tillverkare av medicinteknik/ in vitro diagnostik. Läs mer »

Talare: Pascal Skoglund, Consultant, PlantVision AB

Molnbaserade lösningar

tors 28 oktober 2021

Beskrivning
Vad du behöver veta innan du flyttar produktions- och stödsystem till molnet. Vi bjuder in till ett 30 minuters webbinarium med fokus på den digitalisering vi befinner oss i. Inom alla industrier diskuteras det nu mycket kring att flytta sina applikationer till molnet och de krav som utvecklas i samband med denna resa. Men förutom funktioner är det viktigt att utvärdera ifall den tänkbara lösningen kan också stödja företagets framtida vision och även anpassas till oförutsedda utmaningar. Läs mer »

Talare: Daniel Dinulovic, Consultant, PlantVision AB

Webbinarium: IVDR Horizon

tors 14 oktober 2021
(i samarbete med STUNS Life science)

Kontakta oss här » om du vill veta mer om det här ämnet.

Beskrivning
Vad krävs av det nya regelverket och hur kommer man dit? PlantVision Uppsala, i samarbete med STUNS Life science, bjuder in dig till ett IVDR-webbinarium. Ni får senaste nytt kring var implementeringen av IVDR befinner sig just nu samt praktiska tips inför övergången. Det Uppsala-baserade IVD-företaget Mercodia bidrar med insikter från sin egen IVDR-resa, som de just nu är mitt uppe i. Dessutom blir det möjlighet till frågor och diskussioner.

Talare: Judith Kairies & Belma Hot, PlantVision AB, Pelle Jadeborg & Emma Kilstedt, Mercodia

Egentillverkning under MDR/IVDR

tors 17 juni 2021
(i samarbete med
Svensk Medicinteknisk Förening)

Kontakta oss här » om du vill veta mer om det här ämnet.

Beskrivning
Under detta webbinarium tittar vi på vad egentillverkning enligt artikel 5.5 innebär. Vi startar dagen med en övergripande genomgång av kraven kopplat till egentillverkning, vi diskuterar de olika delarna av kraven och fortsätter med gruppdiskussioner av praktiska exempel. Tillsammans belyser vi vad de nya kraven praktiskt innebär för vårdgivare med egentillverkning av medicintekniska produkter och in vitro diagnostik.

Talare: Sandra Kraft, Consultant, och Susanne Lindholm, Senior Consultant, PlantVision AB.

Kvalitetsluckan mellan MDR/IVDR och ISO

ons 26 maj 2021
(i samarbete med Swedish Medtech)

Kontakta oss här » om du vill veta mer om det här ämnet.

Beskrivning
Med pompa & ståt inviger vi ikraftträdandet av MDR med ett webinar om vad regelverken, såväl MDR som IVDR, säger om kraven på kvalitetsledningssystem (QMS) som inte täcks av standarden ISO 13485:2016. Branschen är i en övergång mellan direktiven (MDD, IVDD och AIMDD) och de nya förordningarna MDR och IVDR. Kraven på ett kvalitetsledningssystem skärps i och med de nya förordningarna och tillverkare behöver kunna visa hur de möter dessa. Under detta webinar får ni lära känna gapen mellan ISO 13485:2016 gentemot förordningarna MDR/IVDR. Vi diskuterar de olika delarna av kraven i MDR för kvalitetsledningssystem som inte innefattas av standardens krav. Tillsammans belyser vi vad de nya kraven praktiskt innebär för tillverkare av medicinteknik/ in vitro diagnostik. Läs mer »

Talare: Pascal Skoglund, Consultant, PlantVision AB

Vägen till en smartare produktion med AI

ons 21 april 2021

Beskrivning
Erfarenheter och konkreta tips på hur Ni kan nyttja artificiell intelligens för att skapa större värde inom Er produktion. Teknikutvecklingen tar stora språng och att nyttja artificiell intelligens (AI) inom process- och tillverkningsindustrin är en viktig del i den digitala transformationen som just nu revolutionerar industrin. AI och maskininlärning genererar värde och stora möjligheter hos företag världen över och nu vill våra experter dela sina tips för hur Ni kan lyckas med AI! Läs mer »

Talare: Camilla Vidgren-Johansson, Senior Consultant, Industry Information, PlantVision AB

Cybersecurity inom LifeScience

tis 20 april 2021

Kontakta oss här » om du vill veta mer om det här ämnet.

Beskrivning
Hur påverkas läkemedels- och medicinteknikföretag av det uppdaterade direktivet kring Security of Network and Information Systems (NIS2)?

PlantVision kommer tillsammans med F-Secure ge er en unik chans att reda ut vad det nya direktivet innebär för läkemedels- och medicinteknikföretag som omfattas av direktivet NIS2. Gemensamt har företagen 51 års av erfarenhet av cybersäkerhet och datoriserade system och av att hjälpa LifeScience-bolag att efterleva regelverk.
Läs mer »

Talare: Ingrid Waldheim, Head of Security and Risk Management, F-Secure

Talare: Anna-Lena Mann, Business Area Manager, Compliance, PlantVision AB

Förbättra Er produktionskapacitet

tis 9 mars 2021

Beskrivning
Hur kan förbättringsarbetet i produktionen leda till att kapaciteten ökar och anläggningen kan användas mer effektivt?

Genom att mäta vad som händer i produktionen och analysera stilleståndsförluster samt outnyttjad maskinkapacitet kan du få reda på vilka ändringar som ger störst nytta. Du får också återkoppling på om en ändring gett önskad effekt. Läs mer »

Talare: Josefin Nilsson, Senior Consultant, PlantVision AB

En smartare gruva

tis 9 feb 2021

Kontakta oss här » om du vill veta mer om det här ämnet.

Beskrivning
Erfarenheter och insikter som hjälper Dig att lyckas med digital transformation

Håkan Tyni berättar om den digitala transformationen hos LKAB, vilka utmaningar de har ställts inför och vilka fördelar de har dragit av att vara i tekniken framkant.

LKAB är gruvkoncernen som ständigt nyttjat ny teknik för digitala effektiviseringar, vilket gjort dem konkurrenskraftiga trots sin krävande metallutvinning djupt nere i berget. Eftersom LKAB har samlat produktions-och processdata i över 20 år är erfarenheterna när det kommer till digital transformation och Industri 4.0 närmast unika. Läs mer »

Talare: Håkan Tyni, Cybersecurity and Enterprise Strategist, LKAB

Artificiell intelligens i en reglerad miljö – hur fungerar det?

tis 17 nov 2020

Kontakta oss här » om du vill veta mer om det här ämnet.

Beskrivning
Artificiell intelligens är något det pratas mycket om relaterat till digitalisering av produktion men vad kan det egentligen användas till? Hur fungerar detta i en reglerad miljö? Vi går igenom ett verkligt case för att se hur man kan applicera denna teknik i verkligheten. Webbinarium kring artificiell intelligens och Machine Learning med fokus på de specifika utmaningarna som de medför inom Life Science.

Talare: Cecilia Jacobsson, Affärsområdeschef Manufacturing and Supply Chain Management, PlantVision AB

Digitalisera er anläggningsinformation​

ons 21 okt 2020

Beskrivning
Tillsammans med Siemens visar vi hur det går att vända en utmanande situation där det läggs för mycket tid på att leta och verifiera anläggningsdata och dokumentation. Resultatet blir ett läge där man som anläggningsägare har full koll på all information och kan lita på den. Nyttan av detta är mindre tidsspill och frustration vid underhållsåtgärder, ombyggnader och audits. Läs mer »

Talare: Robert Velén, Senior Specialistkonsult, Plant Asset Management, PlantVision AB

Talare: Filip Abrahamsson, Specialistkonsult, Plant Asset Management, PlantVision AB

In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR) – survival of the most compliant​

tis 20 okt 2020

Kontakta oss här » om du vill veta mer om det här ämnet.

Beskrivning
Är du förberedd inför de förändringar som IVDR innebär för ditt företag? Vi ger dig en tydlig överblick av vad IVDR innebär, och går igenom de största förändringarna såsom klassificeringsregler, utökade krav på dokumentation, samt post market activities.

Webbinariet genomförs i samarbete med Swedish Labtech.

Talare: Judith Kairies, Regulatory Affairs Consultant & IVDR specialist, PlantVision AB

Molnbaserade lösningar – hur kan risker och utmaningar hanteras?

ons 7 okt 2020

Kontakta oss här » om du vill veta mer om det här ämnet.

Beskrivning
Vad bör ni tänka på under de olika faserna för ett molnbaserat system (leverantörsval, kravställning, implementation och förvaltning)? Webbinarium kring kvalitetssäkring av molnbaserade lösningar med fokus på de specifika utmaningarna som de medför inom Life Science.

Talare: Sara Ödmark, Consultant Manager and Senior Consultant, Compliance, PlantVision AB

Moln – Tjänst eller otjänst för Life Science?

fre 18 sep 2020

Kontakta oss här » om du vill veta mer om det här ämnet.

Beskrivning
Software as a service (Saas), moln och skalbara tjänster. Vad innebär de, vad består de av, var finns de och vilka perspektiv bör beaktas när de nyttjas i Life Science? Ta del av nyckelbegrepp och tips vid implementation och under systemens livscykel. En övergripande presentation som ger dig en bild av vilka risker du kan vända till att bli dina möjligheter.

Talare: Linda Pell, Consultant Manager, Compliance, PlantVision AB

Produktionsplanering i en föränderlig värld

fre 26 juni 2020

Beskrivning
Hur uppnås en produktionsplaneringsprocess som hjälper företag att identifiera och åtgärda flaskhalsar, förbättrar produktionsflöden och som bidrar till att leverera beställningar i tid – varje gång? Med erfarenhet från produktions- och planeringsprocesser i flertalet branscher presenterar vi här vilka steg ni kan ta för att förbättra er planeringsprocess.

Talare: Morgan Bodin, Senior Consultant & Product Manager, Manufacturing & Supply Chain Management, PlantVision AB

Den digitala läkemedelsfabriken

tor 18 juni 2020

Beskrivning
Att digitalisera sin läkemedelsproduktion kan upplevas svårt och kostsamt, men det är idag för de flesta en nödvändighet för att effektivisera, säkerställa kvalitet och höja konkurrenskraften. I detta webbinarium ger vi er några tips på vad ni som jobbar inom läkemedelsindustrin bör tänka på i er digitaliseringsresa. Vi delar även med oss av erfarenhet av hur andra läkemedelsföretag har gjort.

Talare: Thomas Stenaldi, Senior Consultant, PlantVision AB

Talare: Cecilia Jacobsson, Business Area Manager, Manufacturing & Supply Chain Management, PlantVision AB

Digitalisering av produktion – vilka möjligheter finns och hur kommer vi igång?

fre 12 juni 2020

Beskrivning
Hur kan digital teknik hjälpa till att effektivisera produktionsflöden, säkerställa kvalitet och höja konkurrenskraften för tillverkande företag? Under detta webinar ger vi en övergripande presentation av vad digitalisering inom produktion innebär i praktiken och vilka möjligheter och vinster digitalisering kan innebära för just tillverkande bolag.

Talare: Magnus Severin, Chief Sales & Marketing Officer, PlantVision AB

Hur och när påverkas ditt kvalitetssystem av MDR och IVDR?

fre 5 juni 2020

Kontakta oss här » om du vill veta mer om det här ämnet.

Beskrivning
Vilka konkreta förändringar behöver göras i ditt kvalitetssystem för att uppfylla IVDR och MDR för både nya och gamla produkter? Vi belyser vilka skillnader du behöver inför och när dessa behöver vara gjorda.

Talare: Maria Liljevret​, Consultant Compliance, PlantVision AB

Digitalisera pappersbaserade processer i produktion och labb

tor 4 juni 2020

Beskrivning
Pappersbaserade processer för metoder och framtagning av batchprotokollen är tidskrävande och gör det svårare att följa upp produktionen. De leder till många informationsöar som ökar tiden för frisläppande av produktionsbatcher. På webbinariet kommer vi att visa hur du kan ta kontroll över dina produktion och laboratorieprocesser med hjälp av en digitaliserad lösning – som hjälper dig att förkorta era ledtider, förenkla arbetsflödet och säkra era data med full spårbarhet.

Talare: Anders Jernberg, Senior Consultant, Lab Management, PlantVision AB

MDR – vad innebär den nya tidslinjen​?

tor 28 maj 2020

Kontakta oss här » om du vill veta mer om det här ämnet.

Beskrivning
Ikraftträdandet av Medical Device Regulation har skjutits upp i ett år till maj 2021. Under detta webinar kommer vi att gå igenom vad den förlängda implementationstiden egentligen betyder för företag i praktiken.

Talare: Jennie Ousbäck, Consultant Compliance, PlantVision AB

Moln – Tjänst eller otjänst för Life Science?

ons 20 maj 2020

Kontakta oss här » om du vill veta mer om det här ämnet.

Beskrivning
Software as a service (Saas), moln och skalbara tjänster. Vad innebär de, vad består de av, var finns de och vilka perspektiv bör beaktas när de nyttjas i Life Science? Ta del av nyckelbegrepp och tips vid implementation och under systemens livscykel. En övergripande presentation som ger dig en bild av vilka risker du kan vända till att bli dina möjligheter.

Talare: Linda Pell, Consultant Manager, Compliance, PlantVision AB

E-signaturer med molntjänster – vad behöver du veta?

tor 14 maj 2020

Kontakta oss här » om du vill veta mer om det här ämnet.

Beskrivning
Elektroniska Signaturer – Är du intresserad av att börja signera dokument elektroniskt genom molntjänster för att snabbt komma igång och som lätt kan nås från distans, t.ex. vid hemma-arbete. Då kan det finnas en del att tänka på? Vi presenterar en övergripande sammanfattning och orienterar dig i begreppsjungeln.

Talare: Ilkka Linde, Consultant, Compliance, PlantVision AB

Klinisk evidens och IVDR, vad krävs?

tis 12 maj 2020
(I samarbete med Swedish Labtech)

Kontakta oss här » om du vill veta mer om det här ämnet.

Beskrivning
Vi befinner oss i övergångsperioden mellan det gamla EU regelverket, In Vitro Diagnostic Regulation (IVDD) och det nya regelverket (IVDR), som kommer att börja gälla i maj 2022. Kraven på klinisk evidens har ökat markant och många produkter hamnar i en högre riskklass under IVDR än under IVDD. Under seminariet kommer experter från PlantVision och Cirio advokatbyrå att gå in på vilken data som krävs för att uppfylla de krav som IVDR ställer på klinisk evidens, samt vilka planer och rapporter som behövas skapas.

Talare: Judith Kairies, Regulatory Affairs Consultant & IVDR specialist, PlantVision AB

Kvalitetskultur med EQMS

tor 7 maj 2020

Kontakta oss här » om du vill veta mer om det här ämnet.

Beskrivning
Står ni inför att vidareutveckla ert QMS till en digital lösning? Hur kan ett EQMS (Enterprise Quality Management System) stötta utvecklingen av en kvalitetsmedveten kultur – ”Quality culture”? Tankar och erfarenheter om hur olika typer av styrande och tillämpande dokument kan formas till ett koordinerat ledningssystem.

Talare: Per Stenlöf, Senior Specialist Consultant, PlantVision AB

In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR) – survival of the most compliant​

ons 29 apr 2020

Kontakta oss här » om du vill veta mer om det här ämnet.

Beskrivning
Är du förberedd inför de förändringar som IVDR innebär för ditt företag? Vi ger dig en tydlig överblick av vad IVDR innebär, och går igenom de största förändringarna såsom klassificeringsregler, utökade krav på dokumentation, samt post market activities.

Talare: Judith Kairies, Regulatory Affairs Consultant & IVDR specialist, PlantVision AB

Vägen till ett lyckat projekt går via effektiv kravställning

tor 23 apr 2020

Kontakta oss här » om du vill veta mer om det här ämnet.

Beskrivning
Är det svårt med kravställning? En effektiv och riktig kravställningsprocess  genererar värde som ger ert förändrings- och investeringsprojekt chansen att lyckas.

Talare: Anders Christensen​, Senior Consultant, Compliance and computerized systems, PlantVision AB

STAY UP TO DATE

Get all the latest news, events, insights and articles in YOUR areas of interest…

Share This Story, Choose Your Platform!

FIND OUT MORE ABOUT