SMART Manufacturing webinars on-demand

If videos do not display correctly, please update your Cookie Settings to ”Accept All” and refresh the page (see link in page footer).

Få ordning på din tekniska anläggningsinformation

Öka din anläggnings upptid genom kvalitetssäkrad hantering av data och dokumentation. Hanteringen av den tekniska anläggningsinformationen är ofta eftersatt på många industrier. Vi kommer att gå igenom flera av de vanligt förkommande utmaningarna som finns kring hantering av teknisk anläggningsinformation (både dokument och data) samt hur de kan lösas och därigenom öka effektivitet och kvalitet.

Talare: Robert Velén & Filip Abrahamsson, PlantVision AB | Längd: 36 min | Inspelat: 6/10/2022

Produktivitet och kvalitet mot nya höjder!

Med mål att öka sin produktivitet och kvalitet har det hisstillverkande företaget Aritco Lift stakat ut sin digitala resa. Vi visar hur de digitaliserat aktiviteterna på produktionsgolvet för stöd till montörer/operatörer, spårbarhet på aktivitet och material, kvalitetsfokus och en digital produktion i framkant. Inspireras av Aritco Lift och hör vår expert dela konkreta exempel på hur produktionen kan stöttas digitalt för ökad effektivitet och produktivitet.

Talare: Morgan Bodin, PlantVision AB | Längd: 50 min | Inspelat: 22/09/2022

Molnbaserade lösningar

Vad du behöver veta innan du flyttar produktions- och stödsystem till molnet. Inom alla industrier diskuteras det nu mycket kring att flytta sina applikationer till molnet och de krav som utvecklas i samband med denna resa. Men förutom funktioner är det viktigt att utvärdera ifall den tänkbara lösningen kan också stödja företagets framtida vision och även anpassas till oförutsedda utmaningar.

Talare: Daniel Dinulovic, PlantVision AB | Längd: 20 min | Inspelat: 28/10/2021

Vägen till en smartare produktion med AI

Teknikutvecklingen tar stora språng och att nyttja artificiell intelligens (AI) inom process- och tillverkningsindustrin är en viktig del i den digitala transformationen som just nu revolutionerar industrin. AI och maskininlärning genererar värde och stora möjligheter hos företag världen över och nu vill våra experter dela sina tips för hur Ni kan lyckas med AI!

Talare: Camilla Vidgren-Johansson, PlantVision AB | Längd: 59 min | Inspelat: 21/4/2021

Förbättra Er produktionskapacitet

Hur kan förbättringsarbetet i produktionen leda till att kapaciteten ökar och anläggningen kan användas mer effektivt? Genom att mäta vad som händer i produktionen och analysera stilleståndsförluster samt outnyttjad maskinkapacitet kan du få reda på vilka ändringar som ger störst nytta. Du får också återkoppling på om en ändring gett önskad effekt.

Talare: Josefin Nilsson, PlantVision AB | Längd: 32 min | Inspelat: 9/3/2021

Digitalisera er anläggningsinformation

Var redo för en audit närsomhelst – ordning och reda på anläggningsdata och dokumentation. Tillsammans med Siemens visar vi hur det går att vända en utmanande situation där det läggs för mycket tid på att leta och verifiera anläggningsdata och dokumentation. Resultatet blir ett läge där man som anläggningsägare har full koll på all information och kan lita på den. Nyttan av detta är mindre tidsspill och frustration vid underhållsåtgärder, ombyggnader och audits.

Talare: Robert Velén & Filip Abrahamsson, Plant Asset Management, PlantVision AB | Längd: 41 min | Inspelat: 21/10/2020

Produktionsplanering i en föränderlig värld

Hur uppnås en produktionsplaneringsprocess som hjälper er att identifiera och åtgärda flaskhalsar, förbättrar produktionsflöden och som bidrar till att leverera beställningar i tid – varje gång? I webbinariet berättar vi vilka steg ni kan ta för att förbättra er planeringsprocess.

Talare: Morgan Bodin, Senior Consultant & Product Manager, PlantVision AB | Längd: 31 min | Inspelat: 26/6/2020

Den digitala läkemedelsfabriken

Effektivare produktionsprocesser, säkerställd kvalitet och höjd konkurrenskraft. I webbinariet ger vi tips på vad läkemedelsföretag bör tänka på för att lyckas med sin digitaliseringsresa.

Talare: Thomas Stenaldi, Senior Consultant, PlantVision AB & Cecilia Jacobsson, Business Area Manager, Manufacturing & Supply Chain Management, PlantVision AB | Längd: 38 min | Inspelat: 18/6/2020

Digitalisering av produktion – vilka möjligheter finns och hur kommer vi igång?

Hur kan digital teknik hjälpa till att effektivisera produktionsflöden, säkerställa kvalitet och höja konkurrenskraften för tillverkande företag? I detta webbinarium delar vi våra erfarenheter av vad digitalisering inom produktion innebär i praktiken och vilka möjligheter och vinster digitalisering kan innebära för just tillverkande bolag.

Talare: Magnus Severin, Chief Sales & Marketing Officer, PlantVision AB | Längd: 38 min | Inspelat: 12/6/2020