Hur förbättringsarbetet i produktionen kan leda till att kapaciteten ökar och anläggningen kan användas mer effektivt

Datum: tis 9 mars 2021
Tid: kl. 09.00-09.45
Plats: Online
Pris: Kostnadsfritt

AVAILABLE ON-DEMAND

Talare: Josefin Nilsson, Senior Consultant, PlantVision AB

Förbättra Er produktionskapacitet

Hur kan förbättringsarbetet i produktionen leda till att kapaciteten ökar och anläggningen kan användas mer effektivt? Genom att mäta vad som händer i produktionen och analysera stilleståndsförluster samt outnyttjad maskinkapacitet kan du få reda på vilka ändringar som ger störst nytta. Du får också återkoppling på om en ändring gett önskad effekt.
PlantVision stöttar en rad producerande bolag få samla in data från produktion och kunna använda det för att förbättra produktionskapaciteten. Med erfarenhet från flertalet branscher presenterar vi här exempel på utmaningar och hur de kan lösas.

VEM är webbinariet riktat till?

Om du arbetar med förbättringsarbete inom produktion eller vill få kunskap om hur andra arbetar med effektivisering i produktion är du rätt målgrupp. Alla med intresse för förbättringsarbete inom produktion är förstås välkomna!

VARFÖR ska du vara med?

Vanliga utmaningar för ett producerande bolag är att jobba med ständiga förbättringar på ett sätt så fler inom produktion känner sig delaktiga och att arbetet som läggs ner ger resultat. Med verkligheter som krav på snabba omställningar, skiftande orderingång och en maskinpark som kräver mycket underhåll kan det upplevas som ouppnåeligt att hinna med att förändra processer genom digitalisering.

Det går dock att börja i liten skala men då gäller det att välja en lösning som går att utveckla och som kan växa i takt med framtiden. En investering som inte går att växa med blir bortkastad. Genom att lyssna på andra projekts slutsatser får du ett försprång att välja rätt lösning som kan ge svar på vilka förändringar som ger mest valuta för investeringen.

Du får också möjlighet att ställa dina frågor om förbättringar i produktion till våra experter.

VAD kommer vi att gå igenom?

  • Exempel på utmaningar med stilleståndsförluster, outnyttjad maskinkapacitet och dålig kommunikation mellan skiftlag och hur de har lösts
  • Exempel på hur en analys av största förbättringspotentialen kan visualiseras
  • Vi kommer att visa visuella översikter på produktionsanläggningars status
  • Hur ett effektivt datalager kan byggas upp som samlar in information om produktionen
  • Tid för frågor och diskussioner.

Anmäl dig idag! Välkommen.

AVAILABLE ON-DEMAND

Stay up to date with all the latest news, events, insights and articles

Receive email updates in your areas of interest

REGISTER

Follow us on LinkedIn

Go to PlantVision on LinkedIn »