Hur påverkas läkemedels- och medicinteknikföretag av det uppdaterade direktivet kring Security of Network and Information Systems (NIS2)?

Datum: tis 20  april 2021

Kontakta oss här » om du vill veta mer om det här ämnet.

Talare: Ingrid Waldheim, Head of Security and Risk Management, F-Secure

Talare: Anna-Lena Mann, Business Area Manager, PlantVision Compliance, PlantVision AB

Cybersecurity inom LifeScience

PlantVision kommer tillsammans med F-Secure ge er en unik chans att reda ut vad det nya direktivet innebär för läkemedels- och medicinteknikföretag som omfattas av direktivet NIS2. Gemensamt har företagen 51 års av erfarenhet av cybersäkerhet och datoriserade system och av att hjälpa LifeScience-bolag att efterleva regelverk.

NIS-direktivet är ett EU-direktiv som syftar till att uppnå en hög säkerhet i informationssystem och nätverk i samhällsviktiga tjänster. Direktivet berör leverantörer av sådana tjänster i både privat och offentlig sektor. Det antogs i Svensk lag 2018,; Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

I samband med att EU uppdaterar sin cybersäkerhetsstrategi föreslås en ny version av NIS direktivet, det så kallade NIS 2.

Syftet med NIS2 är att modernisera det tidigare direktivet för att uppnå en högre gemensam motståndskraft mot cyberrelaterade hot inom EU, samt att bättre anpassa direktivet efter nuvarande och framtida cybersäkerhetsbehov.

Förändringarna innebär bland annat att flera aktörer berörs av direktivet, säkerhetskraven blir högre samt utökade möjligheter att utdöma sanktioner.

PlantVision kommer tillsammans med F-Secure ge er en unik chans att reda ut vad det nya direktivet innebär för läkemedels- och medicinteknikföretag som omfattas av direktivet NIS2. Gemensamt har företagen 51 års av erfarenhet av cybersäkerhet och datoriserade system och av att hjälpa LifeScience-bolag att efterleva regelverk.

Om F-Secure

F-Secure är Europas största företag inom cybersäkerhet. Vår portfölj innehåller produkter och tjänster som sträcker sig från förutsägelse och förebygga hot till detection och response. Vi har över 100 000 nöjda företagskunder och är stolta över att ha lett branschen framåt i över 30 år. Läs mer »

www.f-secure.com

STAY UP TO DATE

Get all the latest news, events, insights and articles in YOUR areas of interest…

Dela, välj din plattform!

LÄS MER OM