Situation

Hos ett läkemedelsföretag i Södertälje används två separata SCADA-system för att styra och övervaka mediaproduktion samt övervaka de GMP-kritiska lokalerna och utrustningen.

SCADA-systemet, som togs i bruk i början på 2000-talet, har med åren blivit långsammare, trögare och fel som är kopplade till att systemet är föråldrad har blivit allt mer vanligt. Det är en överhängande risk att systemet ska sluta fungera och den blir större med tiden. Detta skulle få extremt stora konsekvenser då all produktion skulle tvingas att stanna.

Om SCADA-systemen: Servrar är anslutna mot två olika nätverk, terminalnätverk och processnätverk. På terminalnätverket ligger klienter, server för utskick av SMS samt ett servercluster. Serverclustret består av två redundanta domänkontrollanter och en gemensam nätverkslagring av backup- och arkivdata. Via processnätverket kommunicerar SCADA-servrarna med de PLC:er som styr och övervakar mediaproduktion samt övervakar processlokalerna.

Utmaning

SCADA-systemet måste uppgraderas och redundans måste tillföras för att skapa ett framtids- och driftsäkert övervaknings- och styrsystem så att produktionen kan fortlöpa utan risk för produktionsstopp.

Lösning

  • Plantvision levererar en virtuell systemplattform baserat på den senaste VMware-tekniken där 8 st virtuella maskiner ersätter de gamla servrarna, klienterna, domänkontrollanterna samt utvecklingsstationen.
  • Den gamla utvecklingsstationen virtualiseras och behålls i systemet för att ge tillgång till all gammal backup- och arkivdata som överförs till den nya redundanta nätverkslagringen.
  • Automationsprogramvaran migreras till de senaste versionerna av Siemens Simatic Step7 och WinCC och de PLC:er som används i systemet utrustas med nya kommunikationskort för att kunna kommunicera med det virtuella systemet.
  • För terminal- och processnätverket byts gammal hårdvara ut mot ny med redundans vilket minimerar risken för framtida produktionsstopp.

Resultat

  • Resultatet av SCADA uppgraderingsprojektet blev ett nytt modernt system med betydligt mindre risk för produktionsavbrott än föregångaren.
  • Snabbare och smidigare upplevelse för användarna samt ingen framtida risk för hårdvaruberoende eftersom maskinerna nu är virtuella och enkelt kan flyttas till ny hårdvara.
  • Livslängden på gammal, samt ny, arkivdata har ökats drastiskt då den kopierats till den nya nätverkslagringen bestående av 24 redundanta hårddiskar.

Share This Story, Choose Your Platform!

FIND OUT MORE ABOUT