Om PlantVision2021-08-31T16:38:30+02:00

Driving operational excellence
Skandinaviens ledande konsultföretag inom förbättringar av den operativa verksamheten.

Vi fokuserar på att hjälpa kunder som vill skapa mervärden genom att driva förändringsarbeten. Vi kombinerar branschkunskaper och digitalisering med expertis och ’project excellence’. Våra kunder kan förbättra sin produktivitet och flexibilitet utan att behöva kompromissa med kvaliteten och regelefterlevnaden.

Vi har en kundcentrerad och integrerat angreppsätt som hjälper dig att förändra och förbättra tillverkningsprocesser, laboratoriedrift och kvalitetsarbete. För att kunna infria detta löfte tillhandahåller vi konsulttjänster och andra professionella tjänster i kombination med marknadens mest kompletta utbud av branschledande lösningar.

Sedan starten 1999 har vi skapat mervärden inom ramen för tusentals projekt i Skandinavien och resten av världen.

Medarbetare

Vi värdesätter våra medarbetare. Det är inte så svårt att förstå varför – utan dem skulle vi inte vara där vi är idag. Vi erbjuder våra medarbetare möjligheter till personlig utveckling, varierande och stimulerande arbetsuppgifter, en inspirerande arbetsplats och många roliga aktiviteter. Vi är hedrade och stolta över att våra medarbetare har röstat fram PlantVision som en av Sveriges bästa arbetsplatser, vilket innebär en certifiering från Great Place To Work®.

Kvalitet

Vad vi än gör sätter vi alltid kvaliteten främst. Våra erfarenheter, samlade kunskaper, etablerade metoder och engagerade medarbetare leder till lösningar och tjänster som alltid levereras med rätt kvalitet, i rätt tid och i överenstämmelse med kundens förväntningar. Varje fullgjort uppdrag måste vara en fullgod referenspunkt för framtida projekt.

Hållbarhet

Vi tar företagets samhällsansvar (Corporate Social Responsibility) på stort allvar. Vi strävar efter att uppnå långsiktig och hållbar utveckling, både lokalt och globalt. Utöver miljöarbetet bedriver vi även socialt arbete genom att sponsra olika barn- och ungdomsaktiviteter såsom Barncancerfonden, BRIS samt FMN (Föräldraföreningen Mot Narkotika).

PlantVisions historia

maj 2018

2018

PlantVision har i dagsläget cirka 120 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Södertälje och Sundsvall. Det nya affärsområdet Industrialization and Production Development startades.

oktober 2017

2017

PlantVisions huvudkontor flyttade till större lokaler Kista Science Tower, Stockholm.

september 2016

2016

Nytt kontor i Södertälje.

augusti 2015

2015

Affärsområdena Regulatory Affairs och Process Technology startades. PlantVision blev Siemens COMOS-partner för Finland.

september 2013

2013

Nytt kontor i Uppsala.

juli 2012

2012

PlantVisions huvudkontor flyttade till Kista Science Tower, Stockholm.

februari 2011

2011

Partnerskap med Preactor, ett företag som utvecklar lösningar för avancerad planering och schemaläggning (numera en del av Siemens).

mars 2007

2007

PlantVision genomförde två förvärv: dels Validera, ett konsultföretag som specialiserat sig på validering- och kvalitetssäkringstjänster, dels PlantSolutions, som fokuserade på industriell IT och automation. Förvärven medförde värdefulla synergier och ledde till att två nya affärsområden bildades inom PlantVision. I samband med detta inleddes även ett partnerskap med Siemens.

januari 1999

1999

1998 förvärvades affärsområdet av utomstående investerare och i januari 1999 bildades företaget PlantVision. AspenTech var en viktig strategisk partner redan från början. Snart följde även ett partnerskap med Thermo LabSystems (numera Thermo Fisher Scientific).

december 1993

1993

PlantVision har sina rötter i företaget Tillquist Process. En order från LKAB gav upphov till ett nytt affärsområde inom Tillquist Process med fokus på informationssystem för produktionsverksamhet.

Till toppen