Vi erbjuder högpresterande konsulter och team som levererar tjänster och högtekniska lösningar – alltid med kundnyttan i fokus.

Rådgivning &
verksamhetsutveckling

Vi erbjuder rådgivning, kartläggning, GAP-analyser och teknisk kompetens kopplat till er produktion. Vi kan stötta er i förändringsarbetet samt kartlägga era nuvarande produktionsprocesser och arbetssätt. Detta för att benchmarka mot branschens bästa företag och identifiera förbättringsområden.

Förstudier & kartläggning
av arbetsprocesser

Vi hjälper er att kartlägga förutsättningar, nuläge, möjligheter och nytta för era framtida behov eller projekt. Vi tydliggör krav och intressenter, identifierar ’pain points’ och hjälper er med lösningsförslag och projektplan.

Projektledning &
förändringsledning

Våra projektledare kan leda och driva bl.a. förändringsprojekt, förstudier och systemimplementationer kopplat till digitalisering av produktion.

Teknikkonsulter

Vi har experter inom automation & maskinuppkopplingar, styrsystem, MES-system, systemarkitektur, integrationer med affärssystem och annan systemflora i produktionsmiljön, datainsamling, materialflöden, konfigurering och systemutveckling, allt för att på ett effektivt sätt stötta er verksamhet.

PRATA MED
EN EXPERT

Rigmor Dalin
Consultant Manager, Professional Services
Tel. +46 (0)8-44 885 98
rigmor.dalin@plantvision.se

Ta reda på hur vi kan hjälpa Er organisation att uppnå Era mål.