Automatisera och effektivisera processerna för att kunna garantera en effektiv kvalitetsstyrning i produktionen.

Kvalitetssäkring inom processindustrin är ett fortlöpande arbete där man ständigt tar ut prover, analyserar och sammanställer data i rapporter. Resultaten återkopplas sedan till produktionen där man kan optimera processparametrarna.

Målet är att förbättra genomströmningen, maximera avkastningen och lösa kvalitetsproblemen så snabbt och effektivt som möjligt. Genom att integrera dina testresultat från laboratoriet med dina befintliga företagssystem får du direkt tillgång till validerade data om produktkvaliteten samt stöd att fatta snabbare beslut.

Läs mer om vårt integrerade SMART Lab-erbjudande »

Det samlade prestandan hos tillverkningsprocesser och råvaror är av avgörande betydelse för avkastningen och kvaliteten av slutprodukten. Företag som använder pappersbaserade batchdata står inför flera utmaningar:

 • Långa väntetider för råvarukontroll och analysresultat från processproverna.
 • Säkerställande att undermåliga råvaror och material från delsteg i produktionen identifieras och sätts i karantän så att de inte används i processen av misstag.
 • Fel som orsakas av den mänskliga faktorn, särskilt vid manuell överföring av data mellan system och instrument. Felen upptäcks oftast nedströms i tillverkningsprocessen istället för att förebyggas uppströms.
 • Manuella kvalitetskontroller utgör ofta flaskhalsar som leder till förseningar i frisläppning av slutprodukt och leverans.

Ett partnerskap med PlantVision hjälper dig att uppnå dessa viktiga framgångsfaktorer:

 • Snabbare beslutsfattande – Automatisering av arbetsflöden och integrering av laboratoriets kvalitetskontrollsystem med befintliga företagssystem (t.ex. affärs- eller Manufacturing Execution-system) leder till smidigare dataöverföring samt effektivare produktion.
 • Optimerade processer – Insamling och bearbetning av information från olika företagsprogram, t.ex. processdata från råvara till slutprodukt under en 20-timmarscykel, underlättar kunskapsdelningen genom hela processen. Med insyn i realtid kan du förbättra såväl produktens kvalitet som avkastning, samtidigt som du sänker tillverkningskostnaderna.
 • Minimering av fel orsakade av den mänskliga faktorn – Ju färre förekomster av manuell datainmatning, desto högre kvalitet. Minskad manuell hantering förhindrar också oavsiktlig användning av ratade råvaror och okalibrerade instrument.
 • Effektivare produktgodkännanden – Genom att eliminera överflödiga steg och försäkra sig om att resultaten levereras på kontinuerlig basis kan du snabba upp hela batch-godkännandeprocessen.
Du kan förvänta dig följande fördelar:

 • Bättre kvalitet och mindre spill
 • Ökad effektivitet och produktivitet
 • Förbättrad servicenivå och ökad kundnöjdhet
 • Snabb kapitalavkastning och långsiktigt hållbar affärsnytta

PRATA MED
EN EXPERT

Anders Jernberg
Anders JernbergKey Account Manager
Tel: +46 (0)706 67 69 03
Ewa Kloskowska
Ewa KloskowskaSenior Consultant
Tel: +46 (0)73 092 01 34

We are pleased with the customized LIMS system and the support from PlantVision both during development project and drift phase. PlantVison has supported our project with skillful and engaged specialists.

Bernadeta Losy, QA Manager, SGS DNA, Köping
Before, we were forced to enter lab results at a specific time. Now, we enter results when it suits us. It is also easier to view results, and for relevant parties to examine and comment on them.
Anja Andersson, Nynäs Petroleum
The LIMS is extremely easy to use. Laboratory productivity has been considerably enhanced and sample turnaround has been accelerated while ensuring optimum product quality.
Henrik Behrndt, Lead Systems Consultant, Global Production Quality, Chr. Hansen

SOLUTION PARTNERS

Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific är en världsledande leverantör av laboratorieutrustning. Med hjälp av företagets integrerade informationslösningar kan kunden öka sin produktivitet, uppfylla regler och krav, strömlinjeforma sina processer och effektivisera arbetet inom hela organisationen.

Tillsammans med Thermo Fisher Scientific erbjuder vi en komplett svit av integrerade lösningar, bland annat Thermo ScientificSampleManager LIMS™, världens mest använda laboratoriedatasystem (Laboratory Information Management System, LIMS).

SampleManager LIMS kan användas inom både reglerade och icke-reglerade branscher, såsom läkemedelstestning, olja och gas, kemikalier, vatten och miljö, livsmedelssäkerhet och testanläggningar.

De avancerade funktionerna – i kombination med en effektiv och användarvänlig integrering av SAP och PIMS – ger dig bättre beslutsunderlag i rätt tid och gör det lättare att öka produktiviteten. Det här är en lösning som även förbättrar agiliteten och kommunikationen internt på laboratoriet.

Siemens

Siemens är ett globalt teknikföretag som hjälper företag inom tillverkningsindustrin med omvandlingen mot digitalisering. PlantVision är en Siemens Solution Partner inom ramen för Siemens Industrial Automation and Siemens Industry Software Solutions.

Vi hjälper dig att optimera effektiviteten vid produktlanseringar och förbättra produktsäkerheten med vår världsledande programvara för avancerad planering (Advanced Planning & Scheduling) – Siemens Opcenter APS (tidigare känd som Preactor APS).

Genom att integrera dina ERP– och LIMS-system med en avancerad planeringslösning får du tvärfunktionell tillgång till information i realtid. Du kan minimera planering och manuell inmatning av data, korta ledtiderna och sänka kostnaderna.

MEDIA CENTER

GÅ TILL MEDIA CENTER

Håll dig uppdaterad med de senaste
nyheterna, evenemang och expertinsikter
inom ditt arbetsområde…

REGISTER HERE