Designa, etablera och effektivisera processer för att lyfta verksamheten och produktionspotentialen.

PRATA MED
EN EXPERT

Majda Dzemidzic
Konsultchef
Tel: +46 (0)73-043 98 53
majda.dzemidzic@plantvision.se

Christian Johansson
Konsultchef
Tel: +46 (0)76-779 94 57
christian.johansson@plantvision.se

Situation > Utmaningar > Fördelar

Genom att fokusera på effektivisering av era processer kan ni som helhet lyfta er verksamhet och uppnå en större nyttjandegrad av produktionspotentialen.

Detta kräver ofta en kombination av tid och kunskap inom processdesign, kemisk förståelse och optimering. För många företag är det enklaste och snabbaste sättet att nå sina mål att ta hjälp av extern support.

En stor fördel när du jobbar med oss är att du får tillgång till alla PlantVisions kompetensområden inom SMART Manufacturing. Vi kan leverera tjänster kopplade till processoptimering som individuellt paketerade projekt, som löpande uppdrag, eller som en del av ett större verksamhetsförändringsprojekt.

 • Förbättra processflöde
 • Optimera processer med hänsyn till miljö, tid och kostnader
 • Öka produktutbyte
 • Skala upp produktionen på ett effektivt sätt
 • Driva tvärfunktionellt förbättringsarbete
 • Få nya värdefulla insikter
 • Underlätta Er utvecklingsresa
 • Ta vara på synergier med andra förbättringsprojekt inom SMART Manufacturing

Situation > Utmaningar > Fördelar

Samhället är inne i en förändringsfas och många upplever ett större fokus på resursbesparingar och effektiviseringskrav både ur miljö-, tids- och kostnadsaspekter.

En väg att nå en ökad effektivitet och möjliga besparingar är att titta över: processdesignen, val av ingående komponenter och material eller processflödet. Vanliga situationer vi möter inkluderar:

 • Företag A – Har fungerande processflöde men saknar resurser av viss expertis för att uppnå sin fulla potential.

 • Företag B – Har en process med ett fungerande flöde men ser en möjlighet till förbättringar för att effektivisera användandet exempelvis material, resurser, tid och kostnader.
 • Företag C – Har en process som skall stängas ned och förändras till förmån för annan produkt.
 • Företag D – Har en fungerande process i mindre skala och vill skala upp produktionen.

Situation > Utmaningar > Fördelar

Hur kan man behålla eller förbättra sitt processflöde?

När man har ett fungerande processflöde kan det vara utmanande att avsätta tid och resurser för att själv söka efter eller att driva förbättringsmöjligheter. Ibland kan det behövas ett helt nytt synsätt och med det öppna nya dörrar och möjligheter.

Vi möjliggör resurser som kan se interna och externa faktorer som påverkar din produktionspotential. Detta kan vara tex. vid:

Personalförändringar
Brist på kompetens
Tidsbrist
Förändrade externa faktorer
Omstrukturering i befintlig process
Ta idé till ett fungerande processflöde

TJÄNSTER

Vi erbjuder expertis och tjänster som hjälper dig designa, etablera och effektivisera produktionsprocesser.

Vi jobbar på alla nivåer från rådgivning inom stora verksamhetsutvecklingsprojekt till individuella processingenjörer som kan ta ansvar för specifika uppdrag/uppgifter.

Vi kan också driva förstudier och kartläggning av arbetsprocesser eller arbeta som projekt- och förändringsledare. Några specifika områden där vi kan stödja din organisation är:

Design av processanläggningar

Vi kan stödja utveckling av helt nya anläggningar, från kravspecifikationer och funktionsbeskrivningar till design och utformning av optimerade processer som stödjer era långsiktiga mål.

Processoptimering

Vi kan leverera förbättringsprojekt som enstaka insatser eller genom ett större helhetsgrepp där vi tar med alla interna och externa faktorer som påverkar produktionsprocesser för att identifiera och implementera en optimerad lösning.

Processvalidering

Vi kan hjälpa er med kvalificering, testning och validering av era processer om ni är verksamma inom en reglerade miljö, tex. enligt GMP och andra riktlinjer kopplade till läkemedelstillverkning.

Avvikelsehantering

Vi kan bidra med resurser som driver avvikelsehantering eller hjälper till med att förbättra kvalitén.

Projektledning

Vi kan hjälpa er att planera, koordinera och driva fram förbättringsprojekt från idé till implementation.

KNOWLEDGE CENTER