Öka tillgängligheten av din anläggning med hjälp av en digital tvilling. Effektivisera underhållsverksamheten med hjälp av maskininlärning samt snabb och enkel åtkomst till fullständig och korrekt information.

Produktionsanläggningar behöver vara igång hela tiden för att kunna generera vinst. Idag utförs planerat underhåll antingen under korta schemalagda pauser eller under drift. Dessutom måste underhållstekniker ständigt vara redo att rycka ut vid oförutsedda driftstopp.

Tillgången till tillförlitlig information är avgörande för verksamheten. Informationen kan omfatta allt från uppgifter om en specifik packning till en planritning över anläggningen. Ofta är informationen utspridd över olika system, ibland i enskilda dokument.

Expansioner, fusioner och förvärv är klassiska exempel på tillfällen då olika företagskulturer och metoder hamnar i konflikt med varandra. Data kan finnas utspridda över affärssystem, CMMS-system (Computerized Maintenance Management System), styrsystem, Excel-filer och Access-databaser. Enskilda dokument kan vara lagrade på fillagringstjänster som SharePoint eller på fysiska cd-skivor.

Smartare datahantering är nödvändig för att utnyttja information och öka nyttjandegrad av komponenter (t.ex. genom maskininlärning förstärkt med AI) och öka anläggningens upptid.

Tillgång till korrekt information är nödvändig för att kunna utföra en rad olika arbetsuppgifter. För att kunna minska antalet driftstopp kan det exempelvis vara en bra idé att optimera informationen om driftsäkerhet och felsökning.

Några av de största utmaningarna inom hanteringen av en produktions anläggningstillgångar är följande:

 • Schemalagt underhåll – Har vi all relevant information vi behöver för att kunna planera och utföra underhållet? Hur vet vi att informationen är aktuell?
 • Korrigerande underhåll – Hur snabbt kommer vi åt den information vi behöver?
 • Villkorsbaserat underhåll – Samlas alla relevanta data in?
 • Informationssäkerhet – Kommer underhållsteknikerna åt all data de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att man behöver ge dem full åtkomst till alla system?
 • Mobilitet – Kommer personalen åt den information de behöver, oavsett var på anläggningen de befinner sig?
 • Ändringar i anläggningen – Vilka leveransobjekt påverkas och var finns de senaste versionerna?

En optimerad lösning för livscykelhantering med en snabb och enkel sökfunktion som ger dig tillgång till den senaste och giltiga informationen. Kombinera detta med förebyggande åtgärder baserade på maskininlärning och dataunderlag för att förhindra feltillstånd, så får du en lösning som minskar antalet driftstopp avsevärt.

Vi ger dig helhetsperspektivet och den tekniska know-how som behövs för att optimera både tillgångsprestanda och livscykelhantering. Vi kan hjälpa dig med allt från förstudier till integrerade lösningar och tjänster. Vårt mål är att du ska lyckas inom följande områden:

 • Effektivitet och enhetlighet – Informationen matas in EN ENDA GÅNG och genererar sedan alla nödvändiga leverabler och dokument.
 • Visualisering och åtkomst – Informationen visas på ett sätt som gör den enkel att använda och navigera i. Relevanta dokument lagras tillsammans med det objekt som de har kopplingar till och ska vara lätta att komma åt från alla möjliga typer av enheter.
 • Kopplingar – Systemen ska prata med varandra (t.ex. anläggningsregister, CMMS-, affärs- och styrsystem). Om informationen delas eliminerar du också behovet av manuell inmatning på flera ställen.
 • Maskininlärning – Undvik feltillstånd i utrustningen och oplanerade driftstopp. Kartlägg både normalt och onormalt beteende hos din utrustning för att hitta mönster som hjälper dig att förutsäga framtida feltillstånd och identifiera orsakerna.

Som partner till PlantVision får du hjälp med att förbättra anläggningens prestanda och tillförlitlighet, optimera livscykelhanteringen och slutligen även minska antalet driftstopp.

Vårt mål är att du ska se klara förbättringar inom följande områden:

 • Effektivitet – Data behöver bara matas in en enda gång och kan sedan nås från en mängd olika plattformar och enheter.
 • Kvalitet – Undvik dataduplicering, något som annars kan leda till fel och inkonsekvenser.
 • Tillförlitlighet – Dokumentationen kommer inte längre att innehålla motsägelsefull information och felaktiga förutsägelser.
 • Säkerhet – Personalen kommer åt den information de behöver utan att du behöver ge dem full åtkomst till allt.
 • Användbarhet – Enkel navigering med en snabb och enkel sökfunktion.
 • Dataintegritet – Ett enda system för säkrare hantering av informationsåtkomst och säkerhet.

PRATA MED
EN EXPERT

Camilla Vidgren-Johansson
Camilla Vidgren-JohanssonSenior Consultant, Manufacturing Information
Tel: +46 (0)705 84 98 74
Robert Velén
Robert VelénSenior Specialist Consultant, Plant Asset Management
Tel: +46 (0)72 521 69 31
Vi letade efter ett system som kunde spara allt på en plats och få olika discipliner att arbeta i ett system samtidigt. Och COMOS har dessa funktioner. Vi kommer att skära ner ingenjörstiden med ett system där ingenjörer lätt kan få tillgång till information.
Mikael Berling, Group Manager Automation & IT, Gryaab AB
COMOS används i alla projektfaser och har förändrat vårt arbetssätt. Vi samlar kunskap, kortar projektutförande- och leveranstider och höjer projektkvaliteten. COMOS hjälper oss även i samarbetet med kunder, partners och leverantörer. Tiden det tar att förbereda ett projekt har minskat från två, tre veckor till några dagar. Vi blir snabbare och kan utnyttja vår specifika expertis bättre. Eftersom vi levererar i genomsnitt ett projekt i veckan behöver vi verktyg som gör oss effektiva och som minskar rutinuppgifter och kontroller.
Björn Axelsson, COMOS system officer, Siemens Industrial Turbomachinery
Vi är väldigt involverade i integrerade system. COMOS är ett strategiskt val på grund av det integrerade verksamhetstänkandet.
Tor Ove Holsen, Leader Document & Information Management, GDF SUEZ E&P Norge AS
Under planeringen, underhållet, modifieringen och driften av vår anläggningsutrustning har vi ett mycket effektivt arbetsflödessystem. Det nya planeringsverktyget har integrerats sömlöst in till våra arbetsmetoder, och har tillåtit ökad effektivitet.
Guido Gerdemann, Project Manager for Central Engineering, INEOS, Cologne, Germany
Om du tänker efter hur mycket tid som läggs på att till exempel underhålla reservdelslistor så är en integrerad lösning inte längre något som bara är trevligt att ha. Att automatisera sådana uppgifter sparar mycket tid och pengar – och du kan förbättra både kvalitet och service gentemot kunderna. De potentiella vinsterna är enorma.
Björn Axelsson, COMOS system officer, Siemens Industrial Turbomachinery

MEDIA CENTER

GÅ TILL MEDIA CENTER

PARTNERS

Siemens

Siemens är ett globalt teknikföretag som hjälper företag inom tillverkningsindustrin med omvandlingen mot digitalisering. PlantVision är en Siemens Solution Partner inom ramen för Siemens Industrial Automation and Siemens Industry Software Solutions.

Tack vare vårt långa samarbete med Siemens kan vi erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster inom automationsteknik, integrering och hantering av anläggningstillgångar (Siemens COMOS) samt digitalisering av produktionsmiljöer.

Vi tillhandahåller en digital tvilling för att skapa mervärde i våra SIMATIC PCS7-leveranser. (Simuleringsplattformen SIMIT används till processdelen av tvillingen.) Vi använder även Plant Automation Accelerator eller COMOS för att ytterligare förbättra den virtuella anläggningen. Med verktyg såsom COMOS Walkinside (programvara för 3D-konstruktion och visualisering) och XHQ (programvara för operational intelligence) kan vi hjälpa dig att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete inom företaget.

AspenTech

AspenTech är världens ledande leverantör av programvarulösningar för tillgångsoptimering. Som ett direkt resultat av detta har företagets produkter också blivit branschstandard inom tillverkningsprocesser. AspenTech hjälper dagligen hundratusentals användare på fler än 2 100 företag runt om i världen att uppnå sin fulla potential – det vill säga ”operational excellence”.

Vi hjälper dig att optimera din Asset Performance Management genom att baka in maskininlärning och preskriptiv analys i planen för din digitala omvandling.

Genom att använda Aspen Mtell® kan du skapa modeller av data från dina tillgångar, processer och underhåll, både ur historiskt perspektiv och i realtid. Med denna information kan du förutsäga framtida beteenden och bedriva preskriptivt underhåll av tillgångarna. Felsökningsagenterna agerar självständigt och letar ständigt efter datamönster som kan ge tillförlitliga varningar om maskinfel och oplanerade avbrott på ett så tidigt stadium som möjligt.

Kontakta oss, få mer information eller
anmäl dig till vårt nyhetsbrev

KONTAKT