Öka anläggningens tillgänglighet med hjälp av en digital tvilling. Effektivisera underhållsverksamheten genom enkel åtkomst till fullständig och korrekt information.

PRATA MED
EN EXPERT

Robert Velén
Senior Specialist Consultant,
Plant Asset Management
Tel: +46 (0)72-521 69 31
robert.velen@plantvision.se

Filip Abrahamsson
Specialist Consultant,
Plant Asset Management
Tel: +46 (0)72-566 94 33
filip.abrahamsson@plantvision.se

Situation > Utmaningar > Fördelar

Som partner till PlantVision får du hjälp med att förbättra anläggningens prestanda och tillförlitlighet, optimera livscykelhanteringen och slutligen även minska antalet driftstopp. Vårt mål är att du ska se klara förbättringar inom följande områden:

Effektivitet

Data behöver bara matas in en enda gång och kan sedan nås från en mängd olika plattformar och enheter.

Kvalitet

Undvik dataduplicering, något som annars kan leda till fel och inkonsekvenser.

Tillförlitlighet

Dokumentationen kommer inte längre att innehålla motsägelsefull information och felaktiga förutsägelser.

Säkerhet

Personalen kommer åt den information de behöver utan att du behöver ge dem full åtkomst till allt.

Användbarhet

Enkel navigering med en snabb och enkel sökfunktion.

Dataintegritet

Ett enda system för säkrare hantering av informationsåtkomst och säkerhet.

Situation > Utmaningar > Fördelar

Produktionsanläggningar behöver vara igång hela tiden för att kunna generera vinst. Idag utförs planerat underhåll antingen under korta schemalagda pauser eller under drift. Dessutom måste underhållstekniker ständigt vara redo att rycka ut vid oförutsedda driftstopp.

Tillgången till tillförlitlig information är avgörande för verksamheten. Informationen kan omfatta allt från uppgifter om en specifik packning till en planritning över anläggningen. Ofta är informationen utspridd över olika system, ibland i enskilda dokument.

Expansioner, fusioner och förvärv är klassiska exempel på tillfällen då olika företagskulturer och metoder hamnar i konflikt med varandra. Data kan finnas utspridda över affärssystem, CMMS-system (Computerized Maintenance Management System), styrsystem, Excel-filer och Access-databaser. Enskilda dokument kan vara lagrade på fillagringstjänster som SharePoint eller på fysiska cd-skivor.

Smartare datahantering är nödvändig för att utnyttja information och öka nyttjandegrad av komponenter (t.ex. genom maskininlärning förstärkt med AI) och öka anläggningens upptid.

Situation > Utmaningar > Fördelar

Några av de största utmaningarna inom hanteringen av en produktions anläggningstillgångar är följande:

Motstridiga uppgifter

När informationen väl har hittats kan det vara motstridiga uppgifter i olika dokument. Det slutar många gånger med att någon måste ut i anläggningen och titta vad det är som är monterat.

Inkomplett information

Det brukar inte heller vara vanligt att all information som behövs för att förbereda och lösa en arbetsorder finns tillgänglig i underhållssystemet. Äldre underhållssystem kan sakna mobila lösningar.

Ineffektiv arbetsprocess

Sammantaget innebär detta att underhållsteknikerna sitter och jobbar i flera olika system inför varje enskild åtgärd.

Informationssäkerhet

Kommer underhållsteknikerna åt all data de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att man behöver ge dem full åtkomst till alla system?

Mobilitet

Kommer personalen åt den information de behöver, oavsett var på anläggningen de befinner sig?

Ändringar i anläggningen

Vilka leveransobjekt påverkas och var finns de senaste versionerna?

LÖSNING

En optimerad lösning för livscykelhantering med en snabb och enkel sökfunktion som ger dig tillgång till den senaste och giltiga informationen

Kombinera detta med förebyggande åtgärder baserade på maskininlärning och dataunderlag för att förhindra feltillstånd, så får du en lösning som minskar antalet driftstopp avsevärt.

Vi ger dig helhetsperspektivet och den tekniska know-how som behövs för att optimera både tillgångsprestanda och livscykelhantering. Vi kan hjälpa dig med allt från förstudier till integrerade lösningar och tjänster. Vårt mål är att du ska lyckas inom följande områden:

Effektivitet och enhetlighet

Informationen matas in EN ENDA GÅNG och genererar sedan alla nödvändiga leverabler och dokument.

Visualisering och åtkomst

Informationen visas på ett sätt som gör den enkel att använda och navigera i. Relevanta dokument lagras tillsammans med det objekt som de har kopplingar till och ska vara lätta att komma åt från alla möjliga typer av enheter.

Kopplingar

Systemen ska prata med varandra (t.ex. anläggningsregister, CMMS-, affärs- och styrsystem). Om informationen delas eliminerar du också behovet av manuell inmatning på flera ställen.

Maskininlärning

Undvik feltillstånd i utrustningen och oplanerade driftstopp. Kartlägg både normalt och onormalt beteende hos din utrustning för att hitta mönster som hjälper dig att förutsäga framtida feltillstånd och identifiera orsakerna.

TJÄNSTER

Vi erbjuder högpresterande konsulter och team som levererar tjänster och högtekniska lösningar – alltid med kundnyttan i fokus.

KNOWLEDGE CENTER

PARTNER SOLUTIONS

Vi arbetar med de ledande lösningarna för underhåll och anläggningsinformation.

Siemens COMOS

Siemens COMOS är en komplett programvarusvit för processanläggningars livscykel. Med moduler för allt från första idéskisserna till underhåll. All information och dokumentation finns i EN databas.

Siemens COMOS Walkinside

3D viewer och simuleringsverktyg för processanläggningar. Använd 3D-modeller för att titta på anläggningen inför olika former av underhållsåtgärder. Utbilda personalen genom att simulera olika arbetsmoment, utrymningar etc.