Visualisera, optimera och agera. Utnyttja kapacitet och resurser till max utan att minska leveransprecision eller öka lagernivåer.

I ett ständigt skiftande affärsklimat blir det allt viktigare för företagen att kunna agera snabbt och anpassa tillverkningen efter förändringar i försörjningskedjan.

Ju mer komplicerad din produktion är när det gäller material, ledtider, routing, kunskap hos personalen, utrustning etc., desto mindre troligt är det att affärssystemet eller Excel-formulären kan hantera det.

Att använda Excel eller något annat tillägg till affärssystemet är en kompromiss. Det ger dig större flexibilitet än vad affärssystemet i sig kan erbjuda, men du måste tyvärr investera en massa tid i att få det att fungera. Den typen av lösningar saknar de planeringsalgoritmer, den visualisering och den dataintegrering som behövs.

Jämför det med vår APS-lösning för produktionsplanering som gör det möjligt för dig att skapa en plan inom några minuter och se effekterna av ändringarna i realtid. Du får helt enkelt större kontroll över hela värdekedjan.

Många företag står inför samma typ av utmaningar:

 • Få en bild av kapaciteten – Hur påverkas produktionsplanen av en begränsad kapacitet?
 • Tillgången på material – Hur länge kan man köra innan materialbrist påverkar produktionen? Hur påverkas produktionen?
 • Leverera i tid – Kan vi lova ett leveransdatum – och kan vi hålla det?
 • Alternativa scenarier – Hur påverkas befintliga order av nya behov?
 • Effektivare planering – Kan planerna justeras i takt med att produktionen och försörjningskedjan förändras?
 • Kunskapsdelning – Finns det tillräckligt med kunskap inbyggt i systemet eller förlitar vi oss för mycket på individers personliga erfarenheter?

För att få bästa möjliga hantering av försörjningskedjan måste du först ha kontroll och insyn i flera olika områden, t.ex. Sales and Operations Planning, S&OP, materialinköp, övervakning av leverantörer och produktionsplanering.

Vi ger dig en helhetsbild och de tekniska kunskaper du behöver för att känna dig trygg i förvissningen om att din försörjningskedja skapar hållbara värden. Resan startar med förstudier och kartläggning av både fördelar och värden. Kombinera detta med en högklassig lösning för planering för att uppnå dessa viktiga framgångsfaktorer:

 • Visualisering – Genom att presentera data visuellt med relationer mellan order och material får du möjlighet att snabbt och enkelt hitta potentiella problem.
 • Användning av tillgänglig kapacitet – Se till att maskiner och personal används på ett bättre sätt. Hitta och eliminera flaskhalsar.
 • Materialkontroll – Tack vare övervakningsfunktionerna kan du upptäcka och få varningar om både materialbrist och lageröverskott.
 • Snabba reaktioner – Genom att använda funktioner för alternativa scenarier,”what if”, kan du utvärdera olika scenarier innan beslut tas.
 • Koordination – Underlätta samarbetet mellan viktiga medarbetare genom att koppla ihop försörjning, produktion och försäljningsaktiviteter.
 • Förändring – Se till att alla tar till sig det nya arbetssättet inom inköp, planering och marknad.

Som partner till PlantVision får du hjälp med att strömlinjeforma och förbättra din försörjningskedja. Du kan effektivisera produktionen, höja standarden på arbetet och minska påfrestningarna inom organisationen.

Fördelar för er organisation:

 • Ökad leveransprecision och bättre kundservice.
 • Lägre lagernivåer – synkronisera inköp med verklig produktionsplan.
 • Minimera antalet produkter i arbete (PIA) – minska produktionsledtiden och frisläpp material när det behövs och inte tidigare.
 • Öka produktiviteten – utnyttja befintlig kapacitet bättre, gäller såväl utrustning som personal.

Fördelar för inköpare och planerare:

 • Skapa en ny produktionsplan snabbt och enkelt.
 • Direkt kunna se var eventuella problem finns.
 • Enkelt jämföra planer och välja det bästa alternativet.
 • Snabbt kunna ge leveransbesked på en ny order.
 • Dela en uppdaterad produktionsplan med kollegor.
 • Se effekterna av sent inkomna inköpsordrar.
 • Minska lagerhållningen av råvaror.

PRATA MED
EN EXPERT

Linn Fransson
Linn FranssonCustomer Account Manager
Tel: +46 (0)72 566 99 83
Morgan Bodin
Morgan BodinProduct Manager, SMART Manufacturing
Tel: +46 (0)702 09 21 16
Nu är hela vår produktionsprocess mycket mer transparant – från ERP ner till produktionsgolvet. Vi kan enkelt identifiera flaskhalsar och se var vi måste ändra och förbättra processerna. Vi kan också snabbare besvara kundförfrågningar – speciellt för komplexa produkter.
Sven Goltermann, Glamox
Systemet har gett oss en helt ny flexibilitet som vi inte hade förut. Nu kan vi köra ”What If”-scenarios vilket är ovärderligt när vi har problem i produktionen. Vi vet direkt vilken effekt en händelse har på hela produktionsplanen och på så vis också hur vi bäst ska agera.
Patricia Speakman, Ardo
PlantVision var alltid lyhörda och öppna för våra idéer. De hittade fungerande lösningar på alla våra önskemål – även om det innebar att gå utanför Preactor. De lyckades också implementera och få igång systemet väldigt snabbt.
Paul Düver, Glamox
Vårt mål med att implementera Preactor var att förbättra leveransprecisionen som uteslutande styrs mot ett av kundens fastställt datum. Och Preactor har verkligen varit till hjälp här. Leveransprecisionen har ökat från 34% till 94%. Vi har nu mycket bättre kontroll och synkronisering mellan avdelningarna.
Paul Lambert, Improvements Manager, Cash Bases
Tidigare arbetade varje enhet individuellt. Nu, med en gemensam överblick, kan alla dra åt samma håll, oavsett geografisk placering eller produktionsområde.
Håkan Tyni, IT Manager, LKAB

SOLUTION PARTNERS

Siemens

Siemens är ett globalt teknikföretag som hjälper företag inom tillverkningsindustrin med omvandlingen mot digitalisering. PlantVision är en Siemens Solution Partner inom ramen för Siemens Industrial Automation and Siemens Industry Software Solutions.

Vi kan hjälpa dig med världsledande programvara för avancerad planering och schemaläggning (APS). Siemens Opcenter APS (tidigare känd som Preactor APS) används redan av tusentals företag inom i stort sett alla branscher runt om i världen. Med mer än 20 år på nacken är Preactor idag världens mest framgångsrika lösning för produktionsplanering.

Dess flexibilitet har bevisats i många olika tillverkningsprocesser och tillämpningar inom små, medelstora och stora företag. Det innebär att du kan vara säker på att ni får en lösning som uppfyller alla era krav – både idag och i framtiden.

MEDIA CENTER

GÅ TILL MEDIA CENTER

Håll dig uppdaterad med de senaste
nyheterna, evenemang och expertinsikter
inom ditt arbetsområde…

REGISTER HERE