PARTNER SOLUTION

Siemens Opcenter

Opcenter är en komplett MOM-lösning (Manufacturing Operations Management) som möjliggör en fullskalig digitalisering av produktionen för företag inom tillverkande industrier.

Image courtesy of Siemens Digital Industries Software.

Om Opcenter

Siemens Opcenter tillhandahåller en plattform med omfattande funktionalitet och applikationer inom MOM (Manufacturing Operations Management). Den skalbara plattformen kan hantera alla delar av tillverkningsprocessen och med sin branschspecifika funktionalitet stödjer Opcenter hela produktionen – oavsett bransch. Resultatet är högre effektivitet, kvalitet och den nivå av spårbarhet som tillverkande företag efterfrågar.

Med Opcenter Execution kan flera anläggningar kopplas samman och systemet integreras smidigt med styrsystem, maskinutrustning, affärssystem, kvalitetsledningssystem, laboratorieinformationssystem och andra applikationer i produktionen. Opcenter Execution ger fullständig kontroll, spårbarhet, transparens och optimering av produktionsprocesser för tillverkande företag.

Varför välja Opcenter

Ta reda på mer

PRATA MED
EN EXPERT

Linn Fransson
Consultant Manager
Supply Chain & Production
Tel: +46 (0)72-566 99 83
linn.fransson@plantvision.se

Ta reda på hur vi kan hjälpa Er organisation att uppnå Era mål.

Om Siemens Digital Industries Software

Siemens Digital Industries Software är ledande inom innovation och teknologi för industriell automation och digitalisering, en drivande kraft för digital transformation inom diskret tillverkning och processindustri.

Digital Industries Software erbjuder lösningar som hjälper tillverkande företag att transformera sina fabriker genom att integrera och digitalisera hela värdekedjan. Lösningarna ger tillverkande företag ökad flexibilitet och effektivitet i sina produktionsprocesser och minskar “time to market” när nya produkter introduceras på marknaden.

Fler partnerlösningar

TrakSYS
Siemens Opcenter APS
PlantPerformance
ALLA LÖSNINGAR