PARTNER SOLUTION

Siemens COMOS

Siemens COMOS är en komplett programvarusvit för processanläggningars livscykel. Med moduler för allt från första idéskisserna till underhåll. All information och dokumentation finns i EN databas.

COMOS processanläggnings livscykel system. (Image courtesy of Siemens Digital Industries Software.)

Om COMOS

COMOS är en lösning som är utvecklad att hantera alla former av teknisk information för produktionsanläggningar i allmänhet och processanläggningar i synnerhet. Det finns ett flertal moduler som kan användas var för sig eller ihop. Tillsammans hanteras anläggningens hela livscykel.

  • Konstruktion med focus på process, el, instrumentering och automation.
  • Underhåll inklusive mobila lösningar.
  • Anläggningsregister med teknisk anläggningsinformation som kompletterar vilket underhållssystem som helst med den detaljerade tekniska informationen och dokumentation.
  • Dokumenthantering med fokus på regulatorisk industri.

Gemensamt för alla moduler är att information matas in EN gång och används sedan på flera ställen. Systemet håller reda på vad som ändrats mellan två revisioner av ett dokument.

Varför välja COMOS

Ta reda på mer

PRATA MED
EN EXPERT

Robert Velén
Senior specialist consultant
Tel: +46 (0)72-521 69 31
robert.velen@plantvision.se

Ta reda på hur vi kan hjälpa Er organisation att uppnå Era mål.

Om Siemens Industry software (SISW)

Siemens i sig självt är ett av världens största bolag, skapat runt elektrifieringen. SISW i sin tur är en av de största utvecklarna av mjukvara för industrin inom områden som automation, PLM, produktionsstyrning etc. Mjukvara för stöd av processanläggningar är en stor del av erbjudandet med lösningar som COMOS; Walkinside, XHQ och PlantSight.

SISW hjälper tillverkare att bli ”digitala verksamheter” genom att möjliggöra dem att digitalisera och integrera hela den industriella värdekedjan.

Fler partnerlösningar

Siemens COMOS Walkinside
ALLA LÖSNINGAR