Integrera, analysera, visualisera och agera. Samla in den produktionsinformation som behövs för att förbättra processen, optimera prestanda, öka spårbarheten samtidigt som lagar och regler efterlevs.

I en värld med ökad globalisering och ökad konkurrens ställs allt högre krav på tillverkande företag att tillverka produkter med bättre och jämnare kvalitet, bättre nyttjande av produktionsresurser och bättre leveransprecision för att bibehålla sin konkurrenskraft på marknaden.

En produktionsanläggning är oftast en komplex process med många olika produktionslinjer och utrustningar som måste samverka på ett optimalt sätt för att kvalitet, nyttjandegrad och leveransprecision ska bli så bra som möjligt.

Modernisering, automatisering och digitalisering av produktionsprocessen är avgörande för fortsatt bibehållande av sin konkurrenskraft.

Att ha rätt information vid rätt tillfälle är kritiskt för att kunna ta rätt beslut och anpassa produktionen i en föränderlig värld.

Verkligheten för många producerande företag är en helt annan. Information finns ofta utspridd i olika informationsöar med dålig eller ingen integration mellan öarna. Kontrollen på masterdata är ofta dålig och det är inte ovanligt att det finns flera kopior av samma information som inte innehåller samma data.

Konsekvensen blir att olika funktioner och roller på företaget har olika versioner av sanningen. Beslut tas på felaktiga grunder med konsekvensen att kvalitet, nyttjandegrad och leveransprecision inte blir optimal.

Vi hjälper er att ta fram och implementera en digitaliseringsstrategi som skapar grunden för att ge alla som arbetar i produktionsprocessen ”En version av sanningen,” dvs alla kan fatta bättre beslut grundat på samma information.

Med hjälp av kraftfulla lösningar som säkerställer både kvalitet och säkerhet uppnår ni framgångsfaktorerna:

  • Skapa ordning och reda – Samla in och lagra data som kan hänföras till process, utrustning, produkt, batch mm på ett säkert, strukturerat och tillgängligt sätt.
  • Omvandla data till information – Relatera olika data till varandra, sätta data i rätt kontext och skapa grunden för att kunna omvandla data till information och kunskap.
  • Visualisera – Visualisera data på ett kraftfullt sätt som ger möjlighet att analysera korrekt grunddata utifrån olika aspekter med god användarupplevelse.
  • Ta bättre, snabbare beslut – Med tillgång till produktionsinformation i realtid kan man optimera pågående produktion samt genomföra förbättringar baserat på välgrundad produktionsuppföljning.
  • Data Integrity – För verksamheter som verkar i regulatoriska miljöer och måste leva upp till regelverk som tex FDA CFR 21 part 11 är det förstås viktigt att hanteringen av data även stödjer dessa krav.

Fördelarna är många när man väljer en digitaliseringsstrategi som erbjuder ”en version av sanningen.”

Samma grunddata skapar hållbart värde på olika sätt genom att användas av olika roller för olika ändamål.

  • Operatören har en bättre överblick över vad som pågår här och nu avseende t.ex. kvalitet, OEE, utrustning och uppdaterade produktionsplaner.
  • Produktionstekniker och underhåll kan få stöd av mer avancerade analysverktyg och Machine Learning för att kunna arbeta mer prediktivt med underhåll och ständiga förbättringar.
  • Kvalitetsavdelningen får bättre beslutsunderlag för godkännande av produkter och batcher samt bättre spårbarhet av varje produkt från råvara till färdig produkt.
  • Ledningen får en mer övergripande och långsiktig bild av verkligheten som grund för bättre strategiska beslut.

PRATA MED
EN EXPERT

Erik Jansson
Erik JanssonSenior Specialist Consultant, Manufacturing Information
Tel: +46 (0)70 647 31 54
Tomas Toman
Tomas TomanSenior Consultant, Manufacturing Information
Tel: +46 (0)8 503 045 58
Tidigare arbetade varje enhet individuellt. Nu, med en gemensam överblick, kan alla dra åt samma håll, oavsett geografisk placering eller produktionsområde.
Håkan Tyni, IT Manager, LKAB
Nu kan vi få exakta uppgifter om maskintillgänglighet på olika nivåer, från en enda maskin till hela anläggningen.
Gunilla Wagner, AstraZeneca
Users have begun to extract information on their own initiative, and that’s proof positive that the system meets our requirements.
Bengt Fransson, Växjö Energi, Sandviksverket
Users can view the entire system in real time from their own office. It saves an enormous amount of time since they no longer need to physically visit each production area to retrieve data.
Dan Seidegård, Q-Med (now Galderma)
We wanted a completely reliable system that would fully comply with FDA electronic records and batch tracking regulations. And that is what we have today.
Anders Jonsson, AstraZeneca, Tablet production, Sweden

SOLUTION PARTNERS

AspenTech

AspenTech är världens ledande leverantör av programvarulösningar för tillgångsoptimering. Som ett direkt resultat av detta har företagets produkter också blivit branschstandard inom tillverkningsprocesser. AspenTech hjälper dagligen hundratusentals användare på fler än 2 100 företag runt om i världen att uppnå sin fulla potential – det vill säga ”operational excellence”.

Företagets integrerade programvarusvit aspenONE® är en kraftfull lösning för processoptimering. Den gör det möjligt för kunden att öka genomströmningen och produktiviteten, sänka driftskostnaderna, minska antalet oplanerade avbrott, uppnå effektivitetsvinster i samband med kapitalinvesteringar och minska behovet av rörelsekapital.

PlantVision har varit AspenTechs partner i mer än 20 år. Vi erbjuder ett brett utbud av lösningar för produktionsinformation, bland annat så kallade MES-lösningar (Manufacturing Execution System). Vi överbryggar gapet mellan affärssystem och automationssystem och hjälper dig att utnyttja de stora mängder data som verksamheten genererar.

OSIsoft

OSIsoft tillhandahåller en öppen infrastruktur för företag som gör det möjligt för kunden att omvandla produktionsdata till värdefulla insikter – eller ”operational intelligence”.

OSIsoft har installationer i över 140 länder och används flitigt inom en rad olika branscher. Företagets PI System™ används för att koppla ihop sensorbaserade data med system och användare. Kunden får tillgång till statistik i realtid och kan därmed fatta snabba beslut som både optimerar och omvandlar verksamheten.

PlantVision lösning

PlantPerformance

PlantPerformance® är en kraftfull lösning för informations- och beslutsstöd som förbättrar produktiviteten och effektiviteten inom process- och tillverkningsindustrin.

Med PlantPerformance kan du samla in, aggregera, visualisera, övervaka, kommentera och analysera produktionsdata i realtid. Du får alla verktyg du behöver för att kunna bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete och förbättra affärsresultaten, något som också blir tydligt i nyckeltalen (se bland annat OEE).

Vår lösning är både flexibel och modulär. Den kan skräddarsys efter dina behov, oavsett om du är en liten lokal tillverkare eller ett multinationellt företag. Med PlantPerformance kan du förvandla produktionsdata till affärsvärden. Genom att använda data från processer, produkter och operatörer kan du producera mer genom att förbruka mindre resurser – och detta utan att behöva tumma på kvaliteten.

MEDIA CENTER

GÅ TILL MEDIA CENTER

Håll dig uppdaterad med de senaste
nyheterna, evenemang och expertinsikter
inom ditt arbetsområde…

REGISTER HERE