Gör rätt redan från början. Med en omsorgsfull produktdesign får du en smidig övergång till tillverkning och monteringsarbete, något som även ger bättre kvalitetssäkring och sänker kostnaderna.

I en värld med ökad globalisering och ökad konkurrens ställs allt högre krav på tillverkande företag att tillverka produkter med bättre och jämnare kvalitet, bättre nyttjande av produktionsresurser och bättre leveransprecision för att bibehålla sin konkurrenskraft på marknaden.

Det är inte ovanligt att produktutvecklingsprojekt fokuserar på funktionsprototyp för att kunna verifiera konceptet, men när produkten seriesätts uppstår nya problem om designen inte har industrialiserats.

Den ökande globaliseringen ställer krav på alltmer outsourcing som ställer krav på materialval och specifikationer, val av verktyg och testutrustning, verifiering och validering, kvalitetssäkring av leverantörer, lokala krav, etc.

Att ha en produkt som inte industrialiserats leder till kvalitetsbrister och oönskade injusteringar som orsakas av produktens toleranskedja och kräver därför fixturer och komplicerade tester.

Att ha en produktion som inte fungerar optimalt leder till ökade produktkostnader och att leveranstider inte kan hållas.

Ofta leder detta till omdesign i ett läge där det är svårare att göra förändringar och där resurserna redan är uppbokade på nya projekt

Att redan tidigt i produktdesignen tänka på producerbarhet och hur man ska ha kontroll i sina produktionsprocesser skapar förutsättningar för en lyckad seriesättning av produkten.

Design For Assembly (DFA) och Design For Manufacturing (DFM)
Analyserar designen av produkten med avseende att optimera den för produktion men utan att påverka funktionen. Att minimera antalet artiklar i produkten och se över monterbarhet på respektive artikel ger en effektivare produktion med mindre fixturer, injusteringar, testning och kvalitetsbrister.

Process Failure Mode Effects Analysis (PFMEA)
Genom feleffektanalys på de olika tillverkningsprocesserna gör att man i förväg kan se möjliga risker och åtgärda dessa problem innan seriesättning av produkten.

Kvalitetssäkring
Att få korrekta artiklar är en självklarhet för att kunna producera din produkt, men lika viktigt är att ha kontroll i din egen produktion. Vi kan kvalitetssäkra både leverantörer och intern produktion.

Nulägesanalys
Med ’Lean Manufacturing’ i åtanke genomför vi en nulägesanalys på er produktion för att finna förbättringar som leder till effektivisering, balansering, mindre slöseri, kortare genomloppstider och effektivare lagerhantering.

Fördelar för er organisation:

 • Bättre resursanvändning
 • Stabila, kortare ledtider i produktionen
 • Mindre dokumentation
 • Minskad produktkostnad
 • Mindre lifecycle kostnad

Fördelar för inköp, planerare, logistik:

 • Färre leverantörer
 • Minskade lagerhållningskostnader
 • Mindre ankomstkontroll
 • Enklare produktionsstyrning
 • Mindre artiklar medför mindre antal nödvändiga fixturer
 • Mindre skrotning och omarbetning
 • Förbättrade toleranskedjor i produkten

PRATA MED
EN EXPERT

Linn Fransson
Linn FranssonCustomer Account Manager
Tel: (0)72 566 99 83

Att redan tidigt i produktdesignen tänka på producerbarhet och hur man ska ha kontroll i sina produktionsprocesser skapar förutsättningar för en lyckad seriesättning av produkten.

Med ’Lean Manufacturing’ i åtanke genomför vi en nulägesanalys på er produktion för att finna förbättringar som leder till effektivisering, balansering, mindre slöseri, kortare genomloppstider och effektivare lagerhantering.

MEDIA CENTER

GÅ TILL MEDIA CENTER

Kontakta oss, få mer information eller
anmäl dig till vårt nyhetsbrev

KONTAKT