PARTNER SOLUTION

Siemens SIMIT

SIMIT ger dig möjligheten att verifiera och optimera dina processer och testa din automationslösning virtuellt och riskfritt vilket resulterar i avsevärt förkortad ”time-to-market”.

Video courtesy of Siemens Digital Industries.

Om Siemens SIMIT

För att korta ledtider och får ut produkter på marknaden snabbare, samtidigt som att bibehålla hög kvalitetsnivå krävs integrerade tekniska arbetsflöden samt korta driftsättningstider för nya eller ombyggda anläggningar.

Simuleringsplattformen SIMIT möjliggör omfattande tester av automationssystem och erbjuder utbildningsmiljöer för operatörer innan det verkliga systemet tas i drift. Detta skapar goda möjligheter till processoptimering och kunskapsöverföring vilket resulterar i minskad driftsättningstid och avsevärt förkortad ”time-to-market”. Sammantaget innebär detta mer effektivitet under hela livscykeln för tillverknings- och processanläggningar.

Varför välja SIMIT

Ta reda på mer

PRATA MED
EN EXPERT

Christofer Funke
Consultant
Tel: +46 (0)70-380 47 84
christofer.funke@plantvision.se

Ta reda på hur vi kan hjälpa Er organisation att uppnå Era mål.

Om Siemens Digital Industries

Siemens Digital Industries är ledande inom innovation och teknologi för industriell automation och digitalisering, en drivande kraft för digital transformation inom både tillverknings- och processindustri.

Digital Industries erbjuder lösningar som hjälper tillverkande företag att transformera sina fabriker genom att integrera och digitalisera hela värdekedjan. Lösningarna ger tillverkande företag ökad flexibilitet och effektivitet i sina produktionsprocesser och minskar “time to market” när nya produkter introduceras på marknaden.

Fler lösningar

Siemens SIMATIC
Operator Dialog
ALLA LÖSNINGAR