Digitalisera och integrera såväl automatiserade som manuella processer. Utför arbete med största effektivitet när behov uppstår utan att göra avkall på kvalitet.

Inom tillverknings- och processindustri krävs möjligheten att effektivt styra, kontrollera och samla information om sin producerande anläggning. Det för att möta dagens krav på tillgänglighet och produktionstakt.

Producerande anläggningar behöver vara flexibla och driftsäkra för att snabbt kunna ställa om, byggas om och moderniseras med minimal påverkan av anläggningens förmåga att producera.

Ett väl integrerat automationssystem och informationssystem med möjlighet till virtuell testning och utbildning via en digital tvilling kan skapa en flexibel miljö där det är lätt att hantera ändringar utan att kvalitet och driftsäkerhet påverkas.

Några av de huvudsakliga utmaningarna för Manufacturing Execution i en modern produktionsmiljö är:

 • Att upprätthålla driftsäkerheten på sitt automations- och informationshanteringssystem
 • Att upprätthålla och att även öka produktionstakten trots att underhåll, ombyggnationer och förbättringar ska utföras och implementeras
 • Att upprätthålla kvalitet på produktion och produktionsdata
 • Att utföra och dokumentera ändringar smidigt och enkelt
 • Att effektivisera informationsflöden i sitt automations- och informationshanteringssystem

Oavsett om ditt system i grunden är ett processtyrsystem, enklare styrsystem eller ett monitoreringssystem är den optimala lösningen en välintegrerad systemlösning för automation och informationshantering.

Vi tillhandahåller er system med sömlös integration för alla nivåer av industriell automation från företagsledningsnivå, till kontrollernivå och ända ner till fältnivå för att garantera maximal kvalitet och produktionsoptimering.

En systemleverans från PlantVision ger er en kraftfull lösning som säkerställer både kvalitet och tillgänglighet och hjälper er att uppnå framgångsfaktorer som:

 • System som optimerar projekteringen – Genom att använda sig av effektiva verktyg för design, datahantering och tillgänglighet kan både leveranstid och implementeringstid optimeras.
 • Virtuell testning och träning – Med simuleringsmjukvara testas funktioner för systemeringen och kontrollen av processen innan den implementeras.
 • Välbeprövad och kvalitetssäker projektmodell – Med hjälp av pålitliga processer och transparenta arbetsflöden genom hela produktionsprocessen som enkelt och flexibelt anpassas till individuella behov.
 • Standardisering – Underlättar och minimerade gränssnittsproblem vilket maximerar tids-och kostnadsbesparingar genom systemets hela livscykel.

Kunder som väljer att implementera en välintegrerad systemlösning upplever viktiga fördelar som leder till stabilitet och värdeökning inom produktionen.

 • Ökad tillgänglighet – En stabil systemlösning ökar tillgängligheten för processen.
 • Kortare omställningstider och ledtider – Ett system med integrerad engineering -plattform och möjlighet till effektiv virtuell testning med hjälp av en digital tvilling gör att kortare led- och stopptider krävs.
 • Större flexibilitet – En välintegrerad systemlösning gör det snabbt och enkelt att utföra ändringar och expansioner.
 • Ökad kvalitet – En stabil systemlösning bidrar till en kontinuerlig drift av anläggningen och ett stabilt dataflöde.
 • Enkel hantering och förvaltning av systemet – En välintegrerad systemlösning underlättar hanteringen under hela dess livscykel.

PRATA MED
EN EXPERT

Niclas Svensson
Niclas SvenssonSenior Consultant, Manufacturing Automation
Tel: +46 (0)705 64 44 36
Marcus Lundmark
Marcus LundmarkConsultant, Manufacturing Automation
Tel: +46 (0)8 568 595 21
Users can view the entire system in real time from their own office. It saves an enormous amount of time since they no longer need to physically visit each production area to retrieve data.
Dan Seidegård, Q-Med (now Galderma)
We have gained a very user-friendly system, which is both flexible and expandable. We now have completely new possibilities for optimizing different processes.
Torbjörn Wikman, Forsmark nuclear power plant
As Project Leader you want to move forward quickly. But they have the strength to stop, reflect on the situation and motivate actions needed to ensure quality.
Harald Schneider, Imanet
Due to the uniform COMOS data platform, we succeeded in significantly reducing the project lead times, lowering the error rate and thus increasing quality, and improving the plant documentation.
Engineering Manager, Pharmaceuticals production
They fulfil the very high demands we place on our consultants, both in terms of competency and personal qualities.
Said Diarbakerli, Regulatory Compliance Officer, AstraZeneca

SOLUTION PARTNERS

Siemens

Siemens är ett globalt teknikföretag som hjälper företag inom tillverkningsindustrin med omvandlingen mot digitalisering. PlantVision är en Siemens Solution Partner inom ramen för Siemens Industrial Automation and Siemens Industry Software Solutions.

Tack vare vårt långa samarbete med Siemens kan vi erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster inom automationsteknik, integrering och hantering av anläggningstillgångar (Siemens COMOS) samt digitalisering av produktionsmiljöer.

Vi tillhandahåller en digital tvilling för att skapa mervärde i våra SIMATIC PCS7-leveranser. (Simuleringsplattformen SIMIT används till processdelen av tvillingen.) Vi använder även Plant Automation Accelerator eller COMOS för att ytterligare förbättra den virtuella anläggningen. Med verktyg såsom COMOS Walkinside (programvara för 3D-konstruktion och visualisering) och XHQ (programvara för operational intelligence) kan vi hjälpa dig att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete inom företaget.

MEDIA CENTER

GÅ TILL MEDIA CENTER

Håll dig uppdaterad med de senaste
nyheterna, evenemang och expertinsikter
inom ditt arbetsområde…

REGISTER HERE