Digitalisera och integrera såväl automatiserade som manuella processer. Utför arbete med största effektivitet när behov uppstår utan att göra avkall på kvalitet.

PRATA MED
EN EXPERT

Marcus Lundmark
Consultant
Manufacturing Automation
Tel: +46 (0)8-568 595 21
marcus.lundmark@plantvision.se

Johan Bergstrand
Consultant
Manufacturing Automation
Tel: +46 (0)31-380 21 10
johan.bergstrand@plantvision.se

 • Situation > Utmaningar > Fördelar

  Kunder som väljer att implementera en välintegrerad systemlösning upplever viktiga fördelar som leder till stabilitet och värdeökning inom produktionen.

  Ökad tillgänglighet
  En stabil systemlösning ökar tillgängligheten för processen.

  Kortare omställningstider och ledtider
  Ett system med integrerad engineering -plattform och möjlighet till effektiv virtuell testning med hjälp av en digital tvilling gör att kortare led- och stopptider krävs.

  Större flexibilitet
  En välintegrerad systemlösning gör det snabbt och enkelt att utföra ändringar och expansioner.

  Ökad kvalitet
  En stabil systemlösning bidrar till en kontinuerlig drift av anläggningen och ett stabilt dataflöde.

  Enkel hantering och förvaltning av systemet
  En välintegrerad systemlösning underlättar hanteringen under hela dess livscykel.

 • Situation > Utmaningar > Fördelar

  Inom tillverknings- och processindustri krävs möjligheten att effektivt styra, kontrollera och samla information om sin producerande anläggning. Det för att möta dagens krav på tillgänglighet och produktionstakt.

  Producerande anläggningar behöver vara flexibla och driftsäkra för att snabbt kunna ställa om, byggas om och moderniseras med minimal påverkan av anläggningens förmåga att producera.

  Ett väl integrerat automationssystem och informationssystem med möjlighet till virtuell testning och utbildning via en digital tvilling kan skapa en flexibel miljö där det är lätt att hantera ändringar utan att kvalitet och driftsäkerhet påverkas.

 • Situation > Utmaningar > Fördelar

  Några av de huvudsakliga utmaningarna för Manufacturing Execution i en modern produktionsmiljö är:

  • Att upprätthålla driftsäkerheten på sitt automations- och informationshanteringssystem
  • Att upprätthålla och att även öka produktionstakten trots att underhåll, ombyggnationer och förbättringar ska utföras och implementeras
  • Att upprätthålla kvalitet på produktion och produktionsdata
  • Att utföra och dokumentera ändringar smidigt och enkelt
  • Att effektivisera informationsflöden i sitt automations- och informationshanteringssystem

LÖSNING

Oavsett om ditt system i grunden är ett processtyrsystem, enklare styrsystem eller ett monitoreringssystem är den optimala lösningen en välintegrerad systemlösning för automation och informationshantering.

Vi tillhandahåller er system med sömlös integration för alla nivåer av industriell automation från företagsledningsnivå, till kontrollernivå och ända ner till fältnivå för att garantera maximal kvalitet och produktionsoptimering.

En systemleverans från PlantVision ger er en kraftfull lösning som säkerställer både kvalitet och tillgänglighet och hjälper er att uppnå framgångsfaktorer som:

System som optimerar projekteringen

Genom att använda sig av effektiva verktyg för design, datahantering och tillgänglighet kan både leveranstid och implementeringstid optimeras.

Virtuell testning och träning

Med simuleringsmjukvara testas funktioner för systemeringen och kontrollen av processen innan den implementeras.

Välbeprövad och kvalitetssäker projektmodell

Med hjälp av pålitliga processer och transparenta arbetsflöden genom hela produktionsprocessen som enkelt och flexibelt anpassas till individuella behov.

Standardisering

Underlättar och minimerade gränssnittsproblem vilket maximerar tids-och kostnadsbesparingar genom systemets hela livscykel.

TJÄNSTER

Vi erbjuder högpresterande konsulter och team som levererar tjänster och högtekniska lösningar – alltid med kundnyttan i fokus.

Rådgivning & verksamhetsutveckling
Teknikkonsulter
Förstudier & kartläggning av arbetsprocesser
Projektledning & förändringsledning
Förvaltning & support
Utbildning

KNOWLEDGE CENTER

 • PlantVision helautomatiserar OKQ8:s depåhantering

  Images courtesy av Siemens. Rustar för framtiden med Siemens digitala portfölj –PlantVision helautomatiserar OKQ8:s depåhantering När OKQ8 behövde effektivisera depåhanteringen i oljehamnen i Sundsvall moderniserade och helautomatiserade PlantVision in- och utlastningen av bränsle med hjälp av Siemens [...]

  Läs mer
 • Podcast

  SMART Manufacturing i Sverige Podden för dig som vill få insikt och praktisk vägledning om hur man kan göra sin tillverkning effektivare. Experter med många års branscherfarenhet och djupgående digitaliseringsexpertis fyller dig med både kunskap och inspiration. Vi [...]

  Läs mer
 • Modernt och pålitligt klimatövervakningssystem för läkemedelsproduktion

  Situation Produktion i läkemedelsbranschen behöver oftast monitorera klimatet i produktionslokalerna för att kunna påvisa att man producerar i rätt klimat. Ventilationssystemen som styr temperatur, fukt och tryck är oftast inte validerade och då behövs ett separat system som [...]

  Läs mer
 • Uppgradering av kritiskt styr- & övervakningssystem

  Situation Linde Gas AB (tidigare AGA) driver en LNG (Liquefied Natural Gas) terminal i Nynäshamn som förser Nynas raffinaderi med naturgas och som även har en utlastning av flytande naturgas till lastbilar. Anläggningen som färdigställdes 2011 styrs och [...]

  Läs mer
 • Ny läkemedelsproduktion – utvecklad, testad och klar att skeppas

  Situation Saudi Biotech Manufacturing Company – en lokal tillverkare och leverantör av ett antal biologiska läkemedel, t ex inom diabetes och andra livskritiska indikationer – planerar att etablera och driva en produktions- och förpackningsanläggning i Sudair Industrial City, [...]

  Läs mer
 • Automationssystem för depåer och utlastning av bränsle

  Situation Utlastning- och depåautomationssystem fyller ofta en kritisk funktion för företag som handlar med bränsle och kemikalier. Driftsäkerheten måste vara hög för styrningen av processen och systemet måste vara användarvänligt avseende uppföljning och kontroll. Utmaning Utmaningar som [...]

  Läs mer
 • Arlanda flygplats får ett nytt driftsäkert styrsystem

  Ett nytt styrsystem för hantering av glykolvatten Situation Arlanda är Sveriges största flygplats med över 250 000 landningar och mer än 40 000 000 passagerare per år. På samtliga ytor där man vintertid kör avisning leds [...]

  Läs mer

PLANTVISION & PARTNER SOLUTIONS

Vi jobbar med de ledande process- och automationslösningarna på marknaden.

Operator Dialog

Operator Dialog (OPD) är en kraftfull tilläggsprogramvara till Siemens SIMATIC PCS 7-system. Det sparar ingenjörstid och förenklar interaktioner mellan operatörer och automatiserade styrsystem.

Läs mer

Siemens SIMATIC

SIMATIC är grunden i ett flexibelt, tillförlitligt och effektivt automationssystem. Med SIMATIC får du tillgång till världens ledande portfölj av lösningar för att leverera helt integrerad automation.

Läs mer

Siemens SIMIT

SIMIT ger dig möjligheten att verifiera och optimera dina processer och testa din automationslösning virtuellt och riskfritt vilket resulterar i avsevärt förkortad ”time-to-market”.

Läs mer