Accelerera din digitala resa. Vi hjälper dig att implementera smarta lösningar för tillverkning som gynnar framtida produktivitet och konkurrenskraft.

KOMPETENSOMRÅDEN
TJÄNSTER
PROJECT EXELLENCE

KOMPETENSOMRÅDEN

Vi tillhandahåller ett brett utbud av SMART Manufacturing-lösningar och expertis. Detta inkluderar lång erfarenhet av att implementera och integrera system i både reglerade och icke-reglerade produktionsmiljöer.

Planning & Scheduling

Visualisera, optimera och agera. Utnyttja kapacitet och resurser till max utan att minska leveransprecision eller öka lagernivåer.

Läs mer

Manufacturing Operations Management & Execution

Öka er produktivitet och flexibilitet genom att effektivisera produktionsprocesser inom planering, materialhantering, produktionsstyrning, operatörsstöd och produktionsuppföljning.

Läs mer

Plant Automation & Process Control

Digitalisera och integrera såväl automatiserade som manuella processer. Utför arbete med största effektivitet när behov uppstår utan att göra avkall på kvalitet.

Läs mer

Data Collection & Manufacturing Intelligence

Integrera, analysera, visualisera och agera. Samla in den produktionsinformation som behövs för att förbättra processen, optimera prestanda, öka spårbarheten samtidigt som lagar och regler efterlevs.

Läs mer

Process Engineering & Design

Designa, etablera och effektivisera processer för att lyfta verksamheten och produktionspotentialen

Läs mer

Maintenance & Asset Performance Management

Maximera anläggningens upptid med stöd av ett modernt underhållssystem och håll samtidigt reda på anläggningens tekniska information och dokumentation.

Läs mer

Plant Asset Data & Document Management

Öka anläggningens tillgänglighet med hjälp av en digital tvilling. Effektivisera underhållsverksamheten genom enkel åtkomst till fullständig och korrekt information.

Läs mer

PROFESSIONAL SERVICES

Vi erbjuder högpresterande konsulter och team som levererar tjänster och högtekniska lösningar – alltid med kundnyttan i fokus.

Läs mer

PROJECT EXCELLENCE

Skapa goda förutsättningar för förändringsarbetet genom att tillämpa bästa praxis inom projektstyrningen.

Läs mer