Förbättra effektiviteten på laboratoriet genom att centralisera och säkra dina data med stöd av världens ledande LIMS-lösning.

Moderna laboratorier hanterar enorma datamängder. Informationen är ofta utspridd över flera lokala arbetsstationer och finns i många olika filformat. Om du vill optimera effektiviteten i ditt laboratorium är ett beprövat Laboratory Information Management System (LIMS) grundläggande.

Snabb och smidig tillgång till information är avgörande för den dagliga driften av ett laboratorium och underlättar beslutsfattandet på alla nivåer i organisationen. Utan enkel tillgång till dina data riskerar du dubbelarbete och förlorar värdefull arbetstid på att hämta och kontrollera information.

Datahantering omfattas också av regulatoriska krav och brister i dataintegritet och kvalitet kan medföra dryga böter och i värsta fall produktionsstopp.

Några av de största utmaningarna för laboratorieverksamheten är svårigheten att dela data mellan anläggningar och avdelningar samt bristande stöd för dataanalyser.

Rådata produceras ofta av fristående instrument ute i laboratorierna. Arbetet med att söka efter, hämta och dela sådana data har blivit allt mer tidskrävande.

Avancerad dataanalys försvåras av att informationen sparas i en mängd olika format. Med tiden blir åtkomsten till historiska data nästintill omöjlig.

Det är även svårt att kontrollera kvaliteten på fragmenterade rådatamängder. Vid manuell datahantering och tolkning ökar risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn. Dataintegriteten äventyras när rådata går förlorade eller raderas.

En centraliserad informationsplattform ger dig inte bara enkel tillgång till de data du behöver idag, utan även lagrar dina data för framtida användning.

Vi kan hjälpa dig att implementera ett kraftfullt LIMS (Laboratory Information Management System) som säkerställer:

  • Datakvalitet och -integritet – Om data från instrumenten och affärsprogramvara fångas in och sparas automatiskt slipper du oroa dig för att data går förlorade. Du eliminerar samtidigt behovet av manuell inmatning av data vilket minskar antalet felkällor.
  • Enkel åtkomst till data – Tack vare en inbyggd filkonverterare kan behöriga användare hämta och visa specifika datafiler i ett filformat som är läsbart på alla typer av datorer och webbläsare. Användare i hela organisationen kan på ett säkert sätt dela, jämföra, filtrera, efterfråga och återanvända rådata från instrumenten och dokumentinformationen.
  • Långsiktigt bevarande av data – De ursprungliga rådatafilerna från instrumenten arkiveras tillsammans med en standardiserad XML-återgivning.
Genom att implementera en integrerad LIMS-lösning kan du åtnjuta en mängd olika fördelar, bland annat följande:

  • ALLA data och ALL information hamnar under din kontroll och är arkiverade på ett framtidssäkert sätt.
  • Dataintegriteten garanteras av inbyggda kvalitetssäkringsfunktioner.
  • Data blir tillgängliga via samma gränssnitt – du slipper dubbelarbete och sparar både tid och arbetskostnader.
  • Snabbare beslut grundade på ett gediget beslutsunderlag.
  • Förbättrad effektivitet, produktivitet, enhetlighet och kvalitet med lägre driftskostnader som följd.
En LIMS-lösning är grundläggande för ett SMART Lab

Thermo Scientific™ SampleManager LIMS™ kan integreras sömlöst med Thermo Scientifics Scientific Data Management System (SDMS) och Laboratory Execution System för att bilda en kraftfull och lättanvänd plattformslösning som hjälper dig att driva ditt labbs framtida lönsamhet.

PRATA MED
EN EXPERT

Jolanta Szymczakowska
Jolanta SzymczakowskaSenior Consultant
Tel: +46 (0)707 58 83 95
Anders Törnqvist
Anders TörnqvistSenior Consultant
Tel: +46 (0)70 242 83 38

We are pleased with the customized LIMS system and the support from PlantVision both during development project and drift phase. PlantVison has supported our project with skillful and engaged specialists.

Bernadeta Losy, QA Manager, SGS DNA, Köping
PlantVision understand both our and our customers’ operations. We can rely on them to deliver smart and user-friendly solutions.
Britt Rahm, Lantmännen Analycen
Before, we were forced to enter lab results at a specific time. Now, we enter results when it suits us. It is also easier to view results, and for relevant parties to examine and comment on them.
Anja Andersson, Nynäs Petroleum

SOLUTION PARTNERS

Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific är en världsledande leverantör av laboratorieutrustning. Med hjälp av företagets integrerade informationslösningar kan kunden öka sin produktivitet, uppfylla regelverk och krav, strömlinjeforma sina processer och effektivisera arbetet inom hela organisationen.

Tillsammans med Thermo Fisher Scientific erbjuder vi en komplett svit av integrerade lösningar, bland annat Thermo Scientific™ SampleManager LIMS™, världens mest använda laboratoriedatasystem (Laboratory Information Management System, LIMS).

I SampleManager LIMS ingår fullständigt integrerade lösningar för elektroniska laboratorieböcker (Electronic Laboratory Notebook, ELN) eller LES-system (Laboratory Execution System). På så sätt kan du hantera hela arbetsflödet för laboratoriet utan att behöva köpa, integrera eller validera någon extra programvara. Metoder och standardiserade arbetsrutiner (Standard Operating Procedure, SOP) kan köras från valfri webbläsare på dator eller surfplatta.

SampleManager LIMS kan användas inom både reglerade och icke-reglerade branscher, såsom läkemedelstillverkning, olja och gas, kemikalier, vatten och miljö, livsmedelssäkerhet och testanläggningar. Med avancerade verktyg och ett kraftfullt användargränssnitt kan du förbättra mappningen, hanteringen och automationen av de interna laboratorieprocesserna.

Vi erbjuder också Thermo Scientific™ Data Manager™, ett kraftfullt verktyg för registrering och hantering av data från analysinstrument och affärsprogram. Exempel på sådana data är utdatafiler från instrument, analys- och rapportcertifikat, produktspecifikationer, standardiserade arbetsrutiner (SOP), leverantörsregister, register över genomgångna utbildningar, valideringsregister, patientjournaler, fotografier och bilder, processtyrningsloggar med mera.

När du använder Data Manager konverteras all laboratoriedokumentation och alla instrumentprotokoll till ett strukturerat format som enkelt integreras med din databas. Programvaran uppfyller villkoren för Title 21 CFR Part 11, den amerikanska lagstiftningen gällande elektroniska signaturer.

MEDIA CENTER

GÅ TILL MEDIA CENTER

Håll dig uppdaterad med de senaste
nyheterna, evenemang och expertinsikter
inom ditt arbetsområde…

REGISTER HERE