Ta kontroll över och förenkla arbetsflödena i laboratoriet, utan att göra avkall på precisionen och enhetligheten i såväl data som resultat.

Ett grundkrav i reglerade miljöer är att du har full kontroll över alla metoder och data. 46 % av alla anmärkningar från amerikanska FDA handlar om undermåliga skriftliga anvisningar. Det kan bli dyrt att åtgärda brister påpekade under en FDA inspektion!

Känner du att du har tillräcklig kontroll på arbetsflödena i ditt labb?

Genom att eliminera pappersbaserade metoder och automatisera labbprocedurer kan du effektivisera dina arbetsflöden. Du kan också känna dig trygg i förvissningen om att analytikerna alltid följer korrekta procedurer, vilket resulterar i mer tillförlitliga data.

Laboratorier som ägnar sig åt kvalitetskontroll/kvalitetssäkring arbetar ständigt med att förfina sina arbetsblad och standardiserade arbetsrutiner (SOP:ar) för att få mer kontroll på processerna över tid. Det följande är typiska utmaningar för laboratorier med pappersbaserade dokumentationssystem:

 • Oavsiktliga inmatningsfel.
 • Procedurfel eller avvikelser från SOP.
 • Manuella felberäkningar.
 • Oläsliga data, som därmed inte kan tolkas.
 • Data eller extra information saknas.
 • Batchdokumentation saknas eller har blivit förstörd.
 • Långsam feedback, som leder till sena åtgärder och beslut.

Vi ger dig möjligheten att utföra laboratorieprocesserna i en kontrollerad miljö:

 • Med en elektronisk labjournal kan du utföra arbetsuppgifterna på ett strukturerat sätt med individuell analytikerspårning och kompletta spårningsfunktioner för dokument/användning vid revision. Du har alltid tillgång till fullständig processhistorik för alla utförda steg och deras aktuella status.
 • Arbetsflöden och metoder – Förvandla både pappersbaserade och digitala SOP:ar till elektroniska metoder för effektivare utförande. Varje SOP kan brytas ned i ett flertal labbmetoder, uppbyggda av logiska steg som guidar användarna genom en procedur. Med tydliga och välformaterade anvisningar kombinerat med illustrationer möjliggörs fullständiga analysmetoder som är lätta att följa.
 • Automatiska beräkningar – Bygg in beräkningarna i arbetsbladen för att få enhetliga och tillförlitliga resultat varje gång.
 • Säkerhet – Inkludera riskinformation i labbmetoderna för att upplysa analytikerna om nödvändiga säkerhetsåtgärder.
 • Rapporter – Använd snabba verktyg för att utforma interna rapporter och kundspecifika rapporter.
 • Godkända resultat – En lätthanterad och kontrollerad gransknings- och godkännandeprocess.
 • Granska undantagen – Avvikelser och resultat utanför specifikation flaggas för snabbare granskning.

Strömlinjeforma arbetsflödena med hjälp av PlantVision och erhåll följande viktiga fördelar:

 • Eliminera pysslet med att skriva ut, klippa och klistra in ursprunglig elektronisk data (t ex vågutskrifter) i pappersbaserade labböcker.
 • Vägled analytikerna genom komplexa, arbetsintensiva eller lågfrekventa aktiviteter, med steg-för-steg procedurer.
 • Styr teknikerna genom labbaktiviteterna med trygghet i att SOP:arna följs.
 • Förbättrad kvalitet – Förbättra enhetlighet och tillförlitlighet genom att hjälpa analytikerna göra färre manuella fel.
 • Enkel åtkomst till data för snabbare beslut.
 • Kortare ledtider.
 • Kostnadsbesparingar genom effektivare arbetsflöden och godkännandeprocesser.

PRATA MED
EN EXPERT

Jolanta Szymczakowska
Jolanta SzymczakowskaSenior Consultant
Tel: +46 (0)707 58 83 95
Anders Törnqvist
Anders TörnqvistSenior Consultant
Tel: +46 (0)70 242 83 38

We are pleased with the customized LIMS system and the support from PlantVision both during development project and drift phase. PlantVison has supported our project with skillful and engaged specialists.

Bernadeta Losy, QA Manager, SGS DNA, Köping
PlantVision understand both our and our customers’ operations. We can rely on them to deliver smart and user-friendly solutions.
Britt Rahm, Lantmännen Analycen
Before, we were forced to enter lab results at a specific time. Now, we enter results when it suits us. It is also easier to view results, and for relevant parties to examine and comment on them.
Anja Andersson, Nynäs Petroleum

SOLUTION PARTNERS

Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific är en världsledande leverantör av laboratorieutrustning. Med hjälp av företagets integrerade informationslösningar kan kunden öka sin produktivitet, uppfylla regler och krav, strömlinjeforma sina processer och effektivisera arbetet inom hela organisationen.

Tillsammans med Thermo Fisher Scientific erbjuder vi en komplett svit av integrerade lösningar, bland annat Thermo ScientificSampleManager LIMS™, världens mest använda laboratoriedatasystem (Laboratory Information Management System, LIMS).

I SampleManager LIMS ingår fullständigt integrerade lösningar för elektroniska labböcker (Electronic Laboratory Notebook, ELN) eller LES-system (Laboratory Execution System). På så sätt kan du hantera hela arbetsflödet för laboratoriet utan att behöva köpa, integrera eller validera någon extra programvara. Metoder och standardiserade arbetsrutiner (Standard Operating Procedure, SOP) kan köras från valfri webbläsare på dator eller surfplatta.

MEDIA CENTER

GÅ TILL MEDIA CENTER

Håll dig uppdaterad med de senaste
nyheterna, evenemang och expertinsikter
inom ditt arbetsområde…

REGISTER HERE