Följ tillämpliga regelverk och stärk laboratorieverksamheten med hjälp av ett fullständigt integrerat kvalitetssystem.

Överst på listan över kvalitetssäkringsåtgärder står riskhantering och leveranser av produkter med avsedd kvalitet till slutanvändarna.

Kvalitetssystemet i ett life science-företag ska uppfylla GxP-kraven, följa ett stort antal omfattande regler och bestämmelser samt underlätta myndighetsinspektioner.

Med ett tillförlitligt och standardbaserat system, som kan skräddarsys efter dina behov, kan verksamheten effektiviseras på ett påtagligt sätt.

Några av de största utmaningarna för en kvalitetschef är att sänka kostnaderna för kvalitetssäkringen och att minska antalet avvikelser. Bland de dagliga utmaningarna finns följande:

 • Fel orsakade av den mänskliga faktorn och bristande råvarukvalitet – Det här är allvarliga kvalitetsproblem som kan påverka laboratoriets lönsamhet på ett negativt sätt. Stor möda behöver läggas för att minimera risken att produkter levereras med bristfällig kvalitet.
 • Tungrodd administration – Kvalitetsansvariga ägnar mycket tid åt att söka efter, granska och godkänna resultat.
 • Spårbarhet och försvarlig kvalitet – Under en myndighetsrevision är det viktigt att ha smidig tillgång till korrekta och fullständiga data.
Vi hjälper dig att se till så att kvalitetssäkringen uppnår följande viktiga framgångsfaktorer:

 • Effektiv produktfrisläppning – Enkel hantering av granskningar och godkännanden inför slutligt produktgodkännande. Granskningen går att snabba upp betydligt genom kontinuerlig leverans av resultat och eliminering av överflödiga steg.
 • Kontroll över produktkvaliteten – Få bättre kontroll över processerna och produktens slutliga kvalitet genom att bevaka trender och råmaterial.
 • Kontroll över dina data – Alla frisläppningsdata lagras centralt och kan lätt kommas åt på begäran i enlighet med gällande myndighetskrav.
 • Spårbarhetsfunktioner säkerställer tillförlitligheten hos dina data.

Ta hjälp av PlantVision när du förbättrar din kvalitetssäkring och få följande viktiga fördelar:

 • Högre och jämnare kvalitet i produktionen.
 • Minskad arbetsbörda för kvalitetsansvariga gör att dessa hinner med andra sysslor och leder till lägre kostnader.
 • Bättre regelefterlevnad – möjlighet att uppfylla kraven för ISO 17025, GLP, 21 CFR Part 11, GAMP och andra bestämmelser.
 • Dataintegritet – ursprunglig data förblir åtkomlig och förändringar spårbara från registrering till slutlig rapport.

PRATA MED
EN EXPERT

Jolanta Szymczakowska
Jolanta SzymczakowskaSenior Consultant
Tel: +46 (0)707 58 83 95
Anders Törnqvist
Anders TörnqvistSenior Consultant
Tel: +46 (0)70 242 83 38

We are pleased with the customized LIMS system and the support from PlantVision both during development project and drift phase. PlantVison has supported our project with skillful and engaged specialists.

Bernadeta Losy, QA Manager, SGS DNA, Köping
PlantVision understand both our and our customers’ operations. We can rely on them to deliver smart and user-friendly solutions.
Britt Rahm, Lantmännen Analycen
Before, we were forced to enter lab results at a specific time. Now, we enter results when it suits us. It is also easier to view results, and for relevant parties to examine and comment on them.
Anja Andersson, Nynäs Petroleum

SOLUTION PARTNERS

Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific är en världsledande leverantör av laboratorieutrustning. Med hjälp av företagets integrerade informationslösningar kan kunden öka sin produktivitet, uppfylla regler och krav, strömlinjeforma sina processer och effektivisera arbetet inom hela organisationen.

Tillsammans med Thermo Fisher Scientific erbjuder vi en komplett svit av integrerade lösningar, bland annat Thermo ScientificSampleManager LIMS™, världens mest använda laboratoriedatasystem (Laboratory Information Management System, LIMS).

SampleManager LIMS kan användas inom både reglerade och icke-reglerade branscher, såsom läkemedelstestning, olja och gas, kemikalier, vatten och miljö, livsmedelssäkerhet och testanläggningar. De avancerade funktionerna ger dig bättre beslutsunderlag i rättan tid och gör det lättare att öka produktiviteten. Det här är en lösning som även förbättrar agiliteten och kommunikationen inom laboratoriet.

MEDIA CENTER

GÅ TILL MEDIA CENTER

Håll dig uppdaterad med de senaste
nyheterna, evenemang och expertinsikter
inom ditt arbetsområde…

REGISTER HERE