Hantera laboratoriets resurser på ett effektivt sätt och förbättra laboratoriets prestanda.

För att uppfylla regulatoriska krav måste företagen vara noga med att bedriva sin laboratorieverksamhet på ett både effektivt och kvalitetsmedvetet sätt.

Nyckeln till att förbättra produktiviteten inom hela verksamheten är förmågan att kunna hantera arbetsbelastning och resurser på ett effektivt sätt.

Med ett modernt system för laboratoriehantering får du stöd för daglig planering, organisering och arbetsledning av aktiviteter samtidigt som det underlättar regelefterlevnad.

Typiska utmaningar för en laboratoriechef är följande:

 • Planering och hantering av daglig arbetsbelastning, med både rutin- och oplanerade prover, långa stabilitetsstudier eller nya forskningsprojekt samt omprioritering av pågående uppdrag.
 • Råvarubrist eller dubbelbokning av resurser (t.ex. brist på kvalificerade tekniker eller specifik laboratorieutrustning) kan leda till flaskhalsar och driftstopp.
 • Oavsiktlig användning av okalibrerad utrustning, kemikalier med passerat utgångsdatum eller fel kärl kan leda till extra kostnad i form av kasserat material eller tid lagd på avvikelsehantering.
 • Värdefull arbetstid går förlorad, och risk för låg motivation föreligger, när personalen måste spendera onödigt mycket tid åt informationssökning för att utföra det dagliga arbetet eller när de behöver generera rapporter manuellt utan effektiva verktyg.

Genom att automatisera arbetsflöden minskar du administrationsbehovet, ökar effektiviteten och genomströmningen samt underlättar regelefterlevnaden. Vi kan hjälpa dig uppnå följande viktiga framgångsfaktorer:

 • Provhantering – Strömlinjeformad registrering, testtilldelning och uppföljning av prover.
 • Resursplanering – Optimera användningen av både instrument och personal. Prioritera provtagningar och arbetsbelastningar. Maximera arbetsflödena.
 • Register över genomgångna utbildningar – Försäkra dig om att endast kvalificerade analytiker utför arbetet med godkända metoder och intrimmade instrument.
 • Instrumenthantering – Minimera antalet driftstopp genom att behålla kontroll över kalibrering och underhåll av instrumenten.
 • Lagerhållning och leverantörer – Håll koll på lagersaldot. Höj kvaliteten och förbättra faktureringsprocessen genom att sköta leverantörshanteringen på ett effektivt sätt.
 • Rapporter – Se till att data är tillgängliga för generering av både interna rapporter och kundrapporter, samt vid en revision.
 • Datavisualisering – Använd visualiseringsverktyg för att övervaka och mäta resultaten mot nyckeltal som hjälper dig att få både snabbare och bättre beslutsunderlag.
Skaffa en integrerad lösning för laboratoriehantering för att få fördelar som exempelvis:

 • Förenklad laboratoriehantering.
 • Alla steg i arbetsflödet uppfyller kraven för ISO 17025.
 • Högre effektivitet och genomströmning.
 • Mer motiverad personal.
 • Besparingar inom hela verksamheten.

PRATA MED
EN EXPERT

Jolanta Szymczakowska
Jolanta SzymczakowskaSenior Consultant
Tel: +46 (0)707 58 83 95
Anders Törnqvist
Anders TörnqvistSenior Consultant
Tel: +46 (0)70 242 83 38

We are pleased with the customized LIMS system and the support from PlantVision both during development project and drift phase. PlantVison has supported our project with skillful and engaged specialists.

Bernadeta Losy, QA Manager, SGS DNA, Köping
PlantVision understand both our and our customers’ operations. We can rely on them to deliver smart and user-friendly solutions.
Britt Rahm, Lantmännen Analycen
Before, we were forced to enter lab results at a specific time. Now, we enter results when it suits us. It is also easier to view results, and for relevant parties to examine and comment on them.
Anja Andersson, Nynäs Petroleum

SOLUTION PARTNERS

Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific är en världsledande leverantör av laboratorieutrustning. Med hjälp av företagets integrerade informationslösningar kan kunden öka sin produktivitet, uppfylla regler och krav, strömlinjeforma sina processer och effektivisera arbetet inom hela organisationen.

Tillsammans med Thermo Fisher Scientific erbjuder vi en komplett svit av integrerade lösningar, bland annat Thermo ScientificSampleManager LIMS™, världens mest använda laboratoriedatasystem (Laboratory Information Management System, LIMS).

SampleManager LIMS kan användas inom både reglerade och icke-reglerade branscher, såsom läkemedelstestning, olja och gas, kemikalier, vatten och miljö, livsmedelssäkerhet och testanläggningar.

Vi hjälper dig att öka produktiviteten samt förbättra agiliteten och kommunikationen inom laboratoriet. Med avancerade verktyg och ett kraftfullt användargränssnitt kan du förbättra mappningen, hanteringen och automationen av de interna laboratorieprocesserna.

Siemens

Siemens är ett globalt teknikföretag som hjälper företag inom tillverkningsindustrin med omvandlingen mot digitalisering. PlantVision är en Siemens Solution Partner inom ramen för Siemens Industrial Automation and Siemens Industry Software Solutions.

Vi hjälper dig att optimera effektiviteten vid produktlanseringar och förbättra produktsäkerheten med vår världsledande programvara för avancerad planering och schemaläggning – Siemens SIMATIC IT Preactor APS.

Genom att integrera dina ERP– och LIMS-system med en avancerad planeringslösning får du tvärfunktionell tillgång till information i realtid. Du kan minimera planering och manuell inmatning av data, korta ledtiderna och sänka kostnaderna.

MEDIA CENTER

GÅ TILL MEDIA CENTER

Håll dig uppdaterad med de senaste
nyheterna, evenemang och expertinsikter
inom ditt arbetsområde…

REGISTER HERE