Integrera och automatisera data, utrustning och processer i laboratoriet för att kunna effektivisera och sänka kostnaderna.

Idag finns det krav uppifrån på många laboratorier att höja kvaliteten samtidigt som man förväntas sänka driftskostnaderna, vilket är en verkligt tuff utmaning.

Fel orsakade av den mänskliga faktorn är ett allvarligt kvalitetsproblem och kan försämra laboratoriets lönsamhet. Så kallad ”dötid” och annan tid som förloras på icke-produktiva aktiviteter påverkar både laboratoriets effektivitet och personalens engagemangsnivå.

Automatisering av laboratorieprocesserna kan maximera genomströmningen och minimera antalet felkällor. Detta är särskilt önskvärt när det gäller manuella arbetsuppgifter som återkommer dagligen.

En av de största utmaningarna för en effektiv laboratorieverksamhet är bristen på integrering mellan produktions-, laboratorie- och företagssystemen. Fristående system med olika inloggningar blir till öar av information.

Manuell informationsöverföring mellan olika avdelningar och system leder till onödigt långa ledtider från ordermottagning till resultat och slutrapport i företagssystemet.

Varje gång som en operatör måste vänta på något eller söka efter nödvändig information uppstår dötid och värdefull produktionstid går förlorad.

Manuell inmatning av resultat från analysinstrumenten är inte bara tidsödande utan ökar också risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn.

Vi hjälper dig att effektivisera laboratoriet genom att implementera följande:

  • Automatiserade arbetsflöden – Genom att integrera labbsystemet med andra affärssystem (t.ex. resursplanerings- eller produktionssystem) möjliggör du även skapandet av automatiska rapporter med testresultat som kan användas direkt på fabriksgolvet, inom logistiken eller av kvalitetsansvariga.
  • Konsolidering av laboratoriedata – Med hjälp av en flexibel och kraftfull lösning för dataomvandling kan du tolka och konsolidera data från flera olika datakällor. Detta kan göras oavhängigt ditt laboratoriums LIMS-system.
  • Integrering av instrument i LIMS-systemet – Automatiska dataöverföringar från olika laboratorieinstrument och direktregistrering av resultat från surfplatta eller dator bidrar till att förbättra dataintegriteten och arbetsflödets effektivitet.

Genom att integrera laboratorie- och affärssystemen med varandra kan du bland annat dra nytta av följande fördelar:

  • Betydligt kortare ledtider.
  • Personalen sparar tid och kan ägna sig åt andra arbetsuppgifter.
  • Färre fel orsakade av den mänskliga faktorn i samband med hantering av testresultat eller dataöverföringar.
  • Högre och jämnare kvalitet i produktionen.
  • Besparingar tack vare effektiviserade arbetsflöden och produktionsmiljöer.

PRATA MED
EN EXPERT

Jolanta Szymczakowska
Jolanta SzymczakowskaSenior Consultant
Tel: +46 (0)707 58 83 95
Anders Törnqvist
Anders TörnqvistSenior Consultant
Tel: +46 (0)70 242 83 38

We are pleased with the customized LIMS system and the support from PlantVision both during development project and drift phase. PlantVison has supported our project with skillful and engaged specialists.

Bernadeta Losy, QA Manager, SGS DNA, Köping
PlantVision understand both our and our customers’ operations. We can rely on them to deliver smart and user-friendly solutions.
Britt Rahm, Lantmännen Analycen
Before, we were forced to enter lab results at a specific time. Now, we enter results when it suits us. It is also easier to view results, and for relevant parties to examine and comment on them.
Anja Andersson, Nynäs Petroleum

SOLUTION PARTNERS

Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific är en världsledande leverantör av laboratorieutrustning. Med hjälp av företagets integrerade informationslösningar kan kunden öka sin produktivitet, uppfylla regler och krav, strömlinjeforma sina processer och effektivisera arbetet inom hela organisationen.

Tillsammans med Thermo Fisher Scientific erbjuder vi en komplett svit av integrerade lösningar, bland annat Thermo ScientificSampleManager LIMS™, världens mest använda laboratoriedatasystem (Laboratory Information Management System, LIMS).

Oavsett vilket LIMS-system du än har kan du använda Thermo Scientific Integration Manager för automatiska överföringar av laboratorieinformation mellan olika instrument, program och LIMS-system.

MEDIA CENTER

GÅ TILL MEDIA CENTER

Håll dig uppdaterad med de senaste
nyheterna, evenemang och expertinsikter
inom ditt arbetsområde…

REGISTER HERE