Genom att centralisera och skydda dina laboratoriedata kan du även säkra smidig åtkomst och långsiktigt bevarande av information.

Moderna laboratorier hanterar enorma datamängder. Informationen är ofta utspridd över flera lokala arbetsstationer och finns i många olika filformat.

Snabb och smidig tillgång till information är avgörande för den dagliga driften av laboratoriet och underlättar beslutsfattandet på alla nivåer i organisationen. Utan enkel tillgång till dina data riskerar du dubbelarbete och förlorar värdefull arbetstid på att hämta och kontrollera information.

Datahantering omfattas också av regulatoriska krav och brister i dataintegritet och kvalitet kan medföra dryga böter.

Några av de största utmaningarna för laboratorieverksamheten är svårigheten att dela data mellan anläggningar och avdelningar samt bristande stöd för dataanalyser.

Rådata produceras ofta av fristående instrument ute i laboratorierna. Arbetet med att söka efter, utvinna och dela sådana data har blivit allt mer tidskrävande.

Avancerad dataanalys försvåras av att informationen sparas i en mängd olika format. Med tiden blir åtkomsten till historiska data nästintill omöjlig.

Det är även svårt att kontrollera kvaliteten på fragmenterade rådatamängder. Vid manuell datahantering och tolkning ökar risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn. Dataintegriteten äventyras när rådata går förlorade eller raderas.

Skaffa en centraliserad informationsplattform som inte bara ger dig enkel tillgång till de data du behöver idag, utan även lagrar dina data för framtida användning. Vi kan hjälpa dig uppnå följande viktiga framgångsfaktorer:

  • Datakvalitet och -integritet – Om data från instrumenten och affärsprogrammen fångas in och sparas automatiskt slipper du oroa dig för att data går förlorade. Du eliminerar samtidigt behovet av manuell avskrift av data vilket minskar antalet felkällor.
  • Enkel åtkomst till data – Tack vare en inbyggd filkonverterare kan behöriga användare hämta och visa specifika datafiler i ett filformat som är läsbart på alla typer av datorer och webbläsare. Användare i hela organisationen kan på ett säkert sätt dela, jämföra, filtrera, efterfråga och återanvända rådata från instrumenten och dokumentinformationen.
  • Långsiktigt bevarande av data – De ursprungliga rådatafilerna från instrumenten arkiveras tillsammans med en standardiserad XML-återgivning.

Genom att implementera en integrerad plattform för laboratorieinformation kan du åtnjuta en mängd olika fördelar, bland annat följande:

  • ALLA data och ALL information hamnar under din kontroll och är arkiverade på ett framtidssäkert sätt.
  • Dataintegriteten garanteras av inbyggda kvalitetssäkringsfunktioner.
  • Data blir tillgängliga via samma gränssnitt – du slipper dubbelarbete och sparar både tid och arbetskostnader.
  • Snabbare beslut grundade på ett gediget beslutsunderlag.
  • Förbättrad effektivitet, produktivitet, enhetlighet och kvalitet med lägre driftskostnader som följd.

PRATA MED
EN EXPERT

Jolanta Szymczakowska
Jolanta SzymczakowskaSenior Consultant
Tel: +46 (0)707 58 83 95
Anders Törnqvist
Anders TörnqvistSenior Consultant
Tel: +46 (0)70 242 83 38

We are pleased with the customized LIMS system and the support from PlantVision both during development project and drift phase. PlantVison has supported our project with skillful and engaged specialists.

Bernadeta Losy, QA Manager, SGS DNA, Köping
PlantVision understand both our and our customers’ operations. We can rely on them to deliver smart and user-friendly solutions.
Britt Rahm, Lantmännen Analycen
Before, we were forced to enter lab results at a specific time. Now, we enter results when it suits us. It is also easier to view results, and for relevant parties to examine and comment on them.
Anja Andersson, Nynäs Petroleum

MEDIA CENTER

GÅ TILL MEDIA CENTER

PARTNERS

Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific är en världsledande leverantör av laboratorieutrustning. Med hjälp av företagets integrerade informationslösningar kan kunden öka sin produktivitet, uppfylla regler och krav, strömlinjeforma sina processer och effektivisera arbetet inom hela organisationen.

Tillsammans med Thermo Fisher Scientific erbjuder vi en komplett svit av integrerade lösningar, bland annat Thermo ScientificData Manager™, ett kraftfullt verktyg för registrering och hantering av data från analysinstrument och affärsprogram. Exempel på sådana data är utdatafiler från instrument, analys- och rapportcertifikat, produktspecifikationer, standardiserade arbetsrutiner (SOP), leverantörsregister, register över genomgångna utbildningar, valideringsregister, patientjournaler, fotografier och bilder, processtyrningsloggar med mera.

När du använder Data Manager konverteras all laboratoriedokumentation och alla instrumentprotokoll till ett strukturerat format som enkelt bäddas in i din databas. Programvaran uppfyller villkoren för Title 21 CFR Part 11, den amerikanska lagstiftningen gällande elektroniska signaturer.

Kontakta oss, få mer information eller
anmäl dig till vårt nyhetsbrev

KONTAKT