Våra kursledare

Våra kursledare är ett urval av våra mest eftertraktande konsulter som har en unik branschkunskap och lång erfarenhet av regulatoriskt styrd industri.

Lina Stange

Chief Quality Officer & Senior Specialist Consultant
Lina är specialist inom kvalitetssäkring och test med fokus på test- och valideringsledning inom GMP (Good Manufacturing Practice) och enligt GAMP (Good Automated Manufacturing Practice). Lina har arbetat inom validering av datoriserade system i mer än 15 år och har stor kompetens inom området.

Jessica Thörnquist

Seniorkonsult och Teamledare inom Quality Management
Jessica har en bred Life Science-bakgrund med fokus på projektledning, valideringsledning och kvalitetssäkring inom läkemedelsbranschen och den medicintekniska industrin. Jessica har mycket god erfarenhet av arbete inom kvalitetsledningssystem som styrs av olika regelverk och riktlinjer (exempelvis GMP, GAMP 5 samt ISO13485). Jessica har arbetat med datoriserade system i mer än 7 år och har arbetat som utbildare både internt och externt inom bl.a. GMP, GAMP5 och dataintegritet.

Kristina Eneling

Seniorkonsult och Teamledare inom Quality Management
Kristina arbetar som valideringsledare av datoriserade system och mjukvaror, genomför utredningar och gap-analyser med fokus på dataintegritet samt håller kurser och workshops inom området. Stina har en bakgrund inom medicinsk teknik med utveckling och utredning av kvalitetsavvikelser och kundklagomål inom In Vitro-diagnostik.

Anders Christensen

Seniorkonsult
Anders är expert inom kvalitetssäkring, med fokus på GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) och GAMP (Good Automated Manufacturing Practice). Anders arbetar främst som valideringsledare för labutrustning, processutrustning och datoriserade system. Anders har arbetat med validering och kvalificering av analysinstrument och analysmetoder, processutrustning och datoriserade system i snart 15 år, och har gedigen kunskap om processer och system inom både lab och produktion.

Debora Ternström

Seniorkonsult
Debora har varit verksam inom Life Science i närmare 20 år, både inom läkemedelsindustrin och medicinteknikindustrin. De områden hon arbetar inom är QC, R&D, QA och Regulatory Affairs.

Maria Prans Liljevret

Seniorkonsult
Maria är expert inom kvalitetssäkring och då framförallt mot standarden ISO13485. Hon har även expertis inom produktansökningar för medicintekniska produkter. Maria har drygt 20 års erfarenhet från medicinteknik och läkemedel och har bl.a. arbetat som kvalitetschef, regulatorisk expert, QA och dokumentationsansvarig i produktutvecklingsprojekt och valideringsledare.