Säkerställ affärsmålen även i tider av förändring.

INTRODUKTION

PlantVision är din Life Science-partner med ett komplett utbud av tjänster. Utöver våra ledarskapstjänster får du även direkt tillgång till all kunskap, expertis och resurser som du behöver för en framgångsrik affärsverksamhet.

PlantVisions kärnkompetens finns inom produktutveckling, industrialisering, tillverkning och regelefterlevnad. Därtill har vi byggt djupgående branschkunskaper inom läkemedel, bioteknik och medicintekniska produkter.

Vi hjälper företag inom Life Science med följande:

Övergång – Från forskning till innovation, produktutveckling, tillverkning, uppskalning och vidare ut på marknaden. Vi hjälper dig att fatta rätt beslut och att göra rätt saker vid rätt tidpunkt.

Tillväxt – Vi hjälper dig att identifiera och uppnå tillväxtmål genom att definiera tydliga strategier och åtgärder, samt att säkerställa att hela organisationen delar samma vision.

Framgång – Vi hjälper dig att definiera och visualisera framgångsrika resultat. Genom att arbeta baklänges från företagets vision kan vi hjälpa dig att planera, utföra och förverkliga dina mål.

Vi skapar mervärde genom:

Erfarenhet – Vi har mer än 20 års erfarenhet av att hjälpa företag inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik att uppnå framgång. Vår breda kunskap har byggts upp genom att vi har jobbat med en mängd olika marknader, kunder och projekt.

Utförande – Att vi alltid har tillgång till rätt resurser och den expertis som behövs säkerställer att leveranser sker i tid, inom budget och enligt specifikation.

Excellens – Ett orubbligt fokus på excellens genomsyrar hela vår verksamhet, från början till slut, i alla kontakter, uppdrag och åtgärder.

STRATEGISK LEDNING

Våra konsulttjänster inom strategiska ledningsfrågor bygger på en grundläggande branschkunskap kombinerat med expertis inom modern teknik, effektiv produktutveckling, högklassig tillverkning och relevanta regelverk.

När en organisation expanderar och mognar är det ledningen som ansvarar för överblicken och att företaget vidtar alla tänkbara åtgärder för att kunna uppnå företagets övergripande mål.

Även om myndighetsregleringar påverkar utveckling och tillverkning av en produkt är det oftast marknaden som har det största inflytandet över vilken strategi företaget väljer. Samtidigt har företagsfinansieringen egna krav och milstolpar som måste uppfyllas.

Vi stöttar företagsledningen, styrelsen och investerarna med vår expertis, som täcker varje steg på vägen från idé till lansering av färdig produkt. Vår kunskap och erfarenhet kommer från mer än 20 års jobb inom en mängd olika marknader, kunder och projekt.

Vi samarbetar med ledningsgruppen och utvärderar, planerar, hanterar och levererar strategiska initiativ såsom expansion eller outsourcing av produktionen, introduktion på nya reglerade marknader eller implementering av dagliga processer som säkerställer projekt- och/eller produktleveranser.

Vi hjälper företagsägare och investerare med expertrådgivning i samband med tekniska besiktningar av följande:

 • Produktutvecklingsprocesser
 • Produktionsfrågor
 • Kvalitetsmetoder
 • Strategier för regelefterlevnad
 • Organisationsutveckling
FÖRÄNDRINGSLEDNING

Inom ramen för våra tjänster inom personal- och företagsledning hjälper vi företag att utveckla, genomföra och säkerställa affärsmässiga, tekniska, driftmässiga eller kulturella övergångar.

Små och medelstora företag befinner sig alltid i ett föränderligt tillstånd. Detta gäller särskilt för Life Science-industrin, där regelkrav, marknadstryck och intressenter måste bemötas på olika sätt.

Oavsett vad som driver på förändringen är det viktigt att en förändringsstrategi också tar hänsyn till de effekter som implementeringen kan få på företagskulturen.

Kanske måste personalen lära sig tänka på ett nytt sätt kring kvalitet, påverkas individen av införandet av modern tillverkningsteknik, eller går man från en organisation som präglas av forskning och utveckling till att fokusera på produkten. Vi hjälper ledningsgruppen att ta fram tydliga strategier och att genomföra dem på effektivast möjliga sätt.

INTERIMSLEDNING

Vi hjälper er med en tillfällig chef som kan fortsätta driva fram verksamheten och säkerställa ‘operational excellence’.

Driva ett fullt fungerande företag kan vara ett utmanande uppdrag. Särskilt om organisationen är i en tillväxtfas, om någon i ledningen är frånvarande eller om rekryteringen av en ny chef drar ut på tiden. Då kan vi stå till tjänst med seniora konsulter som kan kliva in som interimschefer.

Våra interimschefer tar tillfälligt över ansvaret för affärsstrategin, kunderna eller produktionslinjen. Vi upprätthåller ‘operational performance’ och står för kontinuiteten.

Vi kan erbjuda interimschefer inom en mängd olika områden:

 • Operativ chef
 • Kvalitetsansvarig
 • Regulatorisk chef
 • Forskning- och utvecklingschef
 • Affärsutvecklingschef
 • Produktchef
 • Produktionschef
 • Supply chain manager
 • Sourcing manager
 • Operations excellence manager
 • IT-chef
 • Digitaliseringsansvarig
 • Fastighetschef
 • Underhållsansvarig

PRATA MED
EN EXPERT

Raf Lemmens
Raf LemmensSenior Business Consultant
Tel: +46 (0)8 50 30 45 66

MEDIA CENTER

GO TO MEDIA CENTER

Läs mer om vårt Quality & Compliance-erbjudande

Kontakta oss, få mer information eller
anmäl dig till vårt nyhetsbrev

KONTAKT