Försäkra dig om att verksamheten har alla tillstånd den behöver. Värna om regelefterlevnaden och tillämpa hög kvalitetsstandard med hjälp av specialistkompetens.

Inom Life Science finns en hög reglering inom respektive verksamhet – även inom tidigare oreglerade områden. De direkta och indirekta kostnaderna kan bli mycket höga för den som inte följer lagar och bestämmelser. En hög kvalitet och regelefterlevnad utgör nyckeln till framgång för företagare som strävar efter att uppnå sin fulla potential.

Vi bygger vårt Compliance Excellence-erbjudande på vår långa expertis och erfarenhet. Vi levererar alltid i tid, enligt specifikation och med kunden i fokus.

Vi kan erbjuda ett brett urval av tjänster, allt från specialiserade rådgivare och projektledare till flexibla och kompetenta konsulter som snabbt finner sin plats i din organisation.

Med PlantVision som partner står du väl rustad inför dagens stora utmaningar och möjligheter när det gäller Industri 4.0, Pharma 4.0, MDR/IVDR, säkerställande av dataintegritet med mera.

PRATA MED
EN EXPERT

Anna-Lena Mann
Anna-Lena MannBusiness Area Manager, Compliance Excellence
Tel: +46 (0)72 22 35 886
Ludvig Frigell
Ludvig FrigellClient Manager
Tel: +46 (0)72 566 87 95

KNOWLEDGE CENTER

PROJECT EXCELLENCE

Skapa goda förutsättningar för förändringsarbetet genom att tillämpa bästa praxis inom projektstyrningen.