2019-05-06, Uppsala.

Hur kan vi effektivisera med bibehållen Compliance i en explosion av digital utveckling?

Välkommen till en fullspäckad förmiddag med 7 inspirerande temaföreläsningar.

Vi fortsätter vårt uppskattade koncept med att erbjuda flera korta, intensiva föreläsningar under en förmiddag. Vi ger dig det senaste inom högaktuella ämnen framförda av specialister inom respektive expertområde. Du kan välja mellan 3 ämnen att gå på. Ta gärna med en kollega så att ni kan täcka ert behov och undvika att missa ett intressant ämne.

Dagen inkluderar även en gemensam föreläsning –  Raf Lemmens, ansvarig för Plantvisions satsning inom management consulting 3Ex Management, som kommer att tala om succéfaktorerna för en smidig övergång från ett forsknings- till ett producerande bolag.

Förmiddagen avslutas med en paneldiskussion där vi bjuder upp dagens talare på scen för att svara på frågor samt reflektera över utmaningar branschen står inför i en alltmer digitaliserad verklighet. Vi erbjuder också en möjlighet att boka separata möten med våra talare (”Clinics”) efter paneldiskussionen.

ANMÄL DIG HÄR
Catarina Eklund
Catarina EklundCampaign Manager

Datum: Måndag 6 maj 2019
Tid: 07.30-11.00
Plats: Uppsala Business Park, Virdings Allé 32B, Konferenslokal Linné. Hitta dit »
Kostnad: Kostnadsfritt 

ANMÄL DIG HÄR
07:30-08:15

Frukostmingel och introduktion

Läs mer

Vi bjuder på en rejäl frukost med möjlighet till mingel med andra deltagare och representanter från PlantVision. Därefter startar vi med dagens program.

Pass 1, välj mellan…

Industri 4.0 för Life Science

Läs mer

Är din produktion digital och effektiv eller ingetdera? 66% av cheferna inom svensk industri vill digitalisera för att effektivisera sin produktion. Med digitala lösningar kan man göra mycket, men ofta springer projekten iväg och man glömmer bort att det just är effektivisering som det handlar om. I vilken ordning ska man då göra sin digitaliseringsresa för att åstadkomma en smart fabrik? Under denna föreläsning bjuder vi på några tips inför ert nästa steg inom digitalisering.​

Kvalitetssystem

Läs mer

——

Hur bygger du ditt kvalitetssystem för framtiden in i en alltmer digitalserad värld?

—–

—–

Pass 2, välj mellan…

Smart Lab på QC

Läs mer

—–

—–

Digitalisering av din kvalitetskontroll i produktionen – din resa och ett customer case.

—–

—–

Medical Device Regulation (MDR)

Läs mer

—–

Medical Device Regulation träder ikraft 2020 och har redan nu stor påverkan på branschen. En av de stora förändringarna är i hur device klassificeras. I denna föreläsning djupdyker vi i frågetecknen som uppstått kring klassificeringen, inklusive klassificering av mjukvara.

—–

—–

Pass 3, välj mellan…

Machine Learning - Effektivisering med hjälp av historikdata

Läs mer

—–

—–

Använd din historikdata för att effektivisera, processförbättra och undvika oplanerade produktionsstopp.

—–

—–

Dataintegritet & Digitalisering

Läs mer

shddsjhdsfjdsfkhdsf

Hur ska vi förhålla oss till regelverket kring dataintegritet i en allt mer digitaliserad verklighet? Regelverket för dataintegritet inom Life Science har inte ändrats (nämnvärt) sedan 2008, däremot har mängden tillgänglig data mångdubblats i och med digitaliseringen. Vilka risker och möjligheter ställs vi inför? Hur inför vi ny teknik med bibehållen dataintegritet i vår allt mer digitaliserade miljö?

ajshfjkahsfksfdh

Pass 4 (Gemensam)

”Tänk efter före” - konst eller vetenskap?

Läs mer

Som företag behöver man kunna hantera kontinuerliga ändringar inom regulatoriska regelverk, den globala marknadsbilden, moderna tillverkningsteknologier och olika intressenters behov, interna likaväl som externa. Vilka är succéfaktorerna för en smidig övergång från ett forsknings- till ett producerande bolag?

Om Raf Lemmens

Raf Lemmens är ansvarig för Plantvisions nya strategiska satsning inom management consulting: 3Ex Management (Expertise, Experience, Execution).  Sen år 2000 har han haft ledande roller inom de olika faserna inom life science, från FoU till klinisk forskning, produktutveckling till affärsutveckling.  Inom 3Ex Management drivs Raf av att identifiera och leda kortsiktig och strategisk förändringsarbete.

Pass 5 (Gemensam)

Paneldiskussion

Läs mer

Efter föreläsningarna kommer vi ha en paneldiskussion där vi bjuder upp dagens talare på scen för att svara på frågor samt reflektera över utmaningar branschen står inför i en alltmer digitaliserad verklighet.

10:30-11:00

Mingel och Clinics

Läs mer

Här får du möjlighet att träffa och dela erfarenheter med andra deltagare samt ställa frågor och diskutera utmaningar med representanter från PlantVision. Vi erbjuder även chansen att boka enskilda möten med våra specialister på plats, kontakta catarina.eklund@platvision.se för info och bokning.

11:00
ANMÄL DIG HÄR

Evenemanget är kostnadsfritt.

No-show avgift: Om du inte kan närvara och inte avbokar innan evenemanget, erhåller vi oss rätten att ta ut en ’no-show’ avgift som är 200 :- exl moms per person. Vid avanmälan vänligen maila catarina.eklund@plantvision.se.

På grund av ett begränsat antal platser så kommer detta event främst vara öppet för personer från företag med egen produktions- och/eller labbverksamhet. Detta betyder att vi inte har möjlighet att ta emot anställda från andra konsultföretag på detta event.