Det är sällan förändring är en rak resa från A till B. Att lyckas med värdedriven förändring kräver en bestående, stegvis resa längs en slingrande väg. Det kräver insikt och ett integrerat, flexibelt tillvägagångssätt som kombinerar människor, processer och teknik.

Ett multidisciplinärt projektteam med en kompetent och erfaren projektledare som kan vägleda förändringen är nyckeln till framgång. Detta är ännu viktigare när det gäller reglerad industri såsom Life Science där både risker och komplexitet är på en hög nivå.

Ledarskap som gör skillnad

En ledare behöver besitta många olika förmågor och roller, men när det gäller förändringsprojekt finns det några uppgifter som är avgörande för att lyckas:

 • Skaffa underlag för att förankra och ta rätt beslut – Projektledaren behöver säkerställa att projektet skaffar kunskaper, insikter och svar från alla berörda intressenter för att lyckas. Till exempel genom att genomföra workshops med nyckelpersoner, utföra korta förundersökningar eller utveckla prototyper.
 • Ta vara på drivkraften – För att skapa framdrift inom alla projektdelar behöver projektledaren kunna kombinera struktur och planering med stark social förmåga. Att skapa engagemang och sammanhållning inom projektteamet är lika viktigt som att utveckla en detaljerad implementeringsplan.
 • Etablera flexibilitet – Saker går sällan som förväntat från start till slut. Även om man följer en beprövad projektleveransmodell är det viktigt att kunna hantera osäkerhet, anpassa sig och våga byta spår om det är nödvändigt för att uppnå mål och förväntan.
 • Skapa trygghet och arbetsglädje – En erfaren projektledare ligger alltid steget före när det gäller projektets utveckling, och är alltid beredd med en plan ’B’ som innehåller alternativa vägval, vilket skapar en trygghet hos både team och berörda intressenter.
Åsa Holm
Åsa HolmSenior Consultant & Team Leader
Tel: +46 (0)72 579 55 53

Visste du att ungefär 40% av alla IT-satsningar spräcker budget och tidsplan, och ytterligare 25% läggs ner ofärdiga eller levererar IT som aldrig används.

Ref: Expertgruppen för digitala investeringar, Slutrapport SOU 2018:72

Uppnå ’Project Excellence’

För att uppnå Project Excellence behöver man kunna hantera helheten – dvs de tre faserna som utgör förändringens livscykel. Genom att använda EN integrerad metod för alla tre faserna kan en erfaren projektledare säkerställa att projektet skapar kontinuerligt lärande och hållbart värde.

UTVECKLA

För att få en bra start är det viktigt att först besvara frågan VARFÖR. I första fasen identifierar man affärsmöjligheter, utforskar alternativ och knyter ihop målen med affärsstrategin för att skapa en framtidsvision med mätbara effektmål. Genom förankring och ett bra underlag kan man fatta rätt beslut för att sedan ta fram en fullständig färdplan för förändringsarbetet.

UTFÖRA

Under implementeringen ska fokus ligga på att skapa värde genom struktur och gemensamma arbetssätt t.ex. agilt. Viktigt är att arbeta efter ett välbeprövat kvalitetssystem och en projektstyrningsmodell som projektteamet är utbildade i. Driftsättning av leveransobjekt kräver ett stegvist och systematiskt arbetssätt för att minska risker och leverera mer värde tidigt. En risk- och värdebaserad styrning optimerar resursanvändning och ger ökad effektivitet. Genom att motivera, utbilda och involvera intressenter tidigt får man en smidig övergång till driftsfasen.

REALISERA

Det är genom strukturerad livscykelhantering och kontinuerligt lärande man kan se till att förändringsarbete ger maximal avkastning på investerat kapital. En lyckad förändring ger både tillförlitlighet på lång sikt och en plattform för ett fortlöpande förbättringsarbete. Lösningen ska kunna växa i takt med företagets framtidsvisioner.

Hur kan vi hjälpa er?

Våra projektledare har lång erfarenhet och god förmåga att arbeta med komplexa projekt i reglerade industrier som läkemedel, Medtech/IVD, energi och livsmedel.

Vi kan ta huvudansvar för stora förändringsprojekt eller ingå i er projektgrupp som projektledare. Några exempel på projekt där vi kan hjälpa er:

 • Kvalificerings- och valideringsprojekt
 • Teknik- & produktöverföring
 • Programledning
 • Forskning- & utvecklingsprojekt
 • Systemutveckling och infrastruktur
 • Ny Produkt Introduktion (NPI)
 • Investeringsprojekt

Våra projektledare fokuserar på alla aspekter i ett projekt – UTVECKLA, UTFÖRA och REALISERA. Oavsett var de är involverade är deras mål alltid detsamma – att säkerställa att ditt förändringsprojekt skapar maximalt värde för din organisation.

Vi erbjuder flexibla partnerskapsmöjligheter för att möta era specifika behov oavsett om det gäller rådgivning, långsiktigt stöd eller korta tillfälliga insatser.

Kontakta oss om du vill ta reda på hur våra projektledare kan stödja er organisation.

Läs mer om hur du kan uppnå ’Project Excellence’ »