Moderna produktionsanläggningar genererar enorma mängder data varje dag. Framgången ligger dock i förmågan att förvandla data till affärsnytta. Vad som krävs är mellansteget ’information’.

Under de senaste åren har den digitala revolutionen skapat en flodvåg av data både i den offentliga och den privata sektorn. Totala mängden data som samlas in och lagras fördubblas nästan varje år.

En utmaning att skapa värde

Efter att ha hjälpt svenska process- och tillverkningsföretag optimera sina verksamheter i över tjugo år har Magnus Severin, VD för PlantVision, varit vittne till den stora datavågen.

– Idag finns det ett hav av system och lösningar som klarar av det tekniska behovet. Moderna produktionsanläggningar producerar kopiösa mängder data varje dag. Utmaningen idag är att utnyttja tillgängliga data på bästa sätt för att öka verksamhetens affärsvärde, säger Magnus.

Läkemedelstillverkning siktar högt

En bransch där utvecklingen ligger långt framme är tillverkning av läkemedel. Med ökat antal patent som löper ut de kommande åren investerar läkemedelsbolagen mycket i sina produktionsanläggningar.

Idag finns det en enorm press på ökad effektivitet för att kunna maximera lönsamheten med bibehållen patientsäkerhet.

Men produktionsprocessen inom läkemedelstillverkning är mycket komplex. Hela processen skall vara spårbar och kvalitetssäkrad enligt myndigheternas krav. Frågan branschen ställer sig nu är hur man kan snabbt införa hållbara förbättringar i denna miljö.

Information ger makt

– Nyckeln till framgång i läkemedelsbranschen är den samma som i andra kapitalintensiva industrier som process- och diskret tillverkning, nämligen att lägga fokus på information och inte på data. Rätt information ska gå till rätt person, vid rätt tillfälle, i rätt format. Då börjar det hända grejer, säger Magnus Severin.

Idag är det relativt okomplicerat att integrera produktionsnära informationslösningar med affärssystem för effektiv produktionsuppföljning. Med rätt verktyg kan man följa nyckeltal i realtid men också titta direkt på varje grundorsak som ligger bakom nyckeltalen. Sådana informationslösningar är grundläggande om produktionsledningen ska kunna införa och kontinuerligt följa upp förbättringsprogram.

– Men i slutänden är det personalen på produktionsgolvet som gör skillnaden dag för dag. De behöver hela tiden tillgång till rätt information för att kunna ta rätt beslut. Till exempel, med hjälp av ett system som analyserar processdata i realtid och larmar om någon parameter närmar sig en kvalitetsgräns, förklarar Magnus.

Helhetstänkande ger bästa resultat

Produktionsnära informationslösningar kan leda till stora verksamhetsförbättringar som färre störningar, ökad utnyttjandegrad i produktionen och effektivare planering. Magnus berättar vidare:

– Första steget är att skaffa sig insikter om nuläget och de möjligheter som finns. Därefter kan man skapa en tydlig bild av det man vill uppnå. Frågan om vilken teknisk lösning man behöver kommer senare. Vill man uppnå maximalt affärsvärde är det bättre att ställa sig frågan vad vi behöver ändra för att uppnå önskat resultat. Den tekniska lösningen är således bara ett verktyg i verktygslådan. Lägger man till livscykeltänk och en inbyggd kvalitetsplattform i lådan så är man på god väg till hållbar förbättring som kommer att öka konkurrenskraften.

Magnus Severin
Magnus SeverinCEO, PlantVision AB
Tel: +46 (0)8 537 04 52