Vi är just nu inne i en omvälvande förändring både ekonomiskt och i samhället i stort. Producerande företag upplever stora störningar i sin supply chain i både efterfrågan av produkter, tillgång till ingående råvara och komponenter och i närtid även tillgång på personal i produktion.

Om vi tittar tillbaka på tidigare kriser ser vi att många tillverkare har påverkats i både nedgång och uppgång eftersom man har varit sena att agera på både efterfrågan och tillgång på komponenter. Vanligtvis har det lett till höga lagersaldon på slutprodukt och råvara i början av en recession och missade affärsmöjligheter att möta marknadens efterfrågan vid uppgång.

Så frågan är ”Hur kan jag få mitt företag att överleva vid nedgång och till och med ta marknadsandelar i en kommande uppgång”?

Många tillverkare är hopplöst illa utrustade för att snabbt kunna agera när förändringar sker. De har inte nödvändiga system, processer och personal på plats för att kunna agera snabbt och smart vilket skapar onödiga ekonomiska förluster.

Planering – en viktig framgångsfaktor

Den typiska planeringsprocessen innehåller prognos av kommande behov och någon typ av grov kapacitetsberäkning för att estimera vad man faktiskt kan leverera. När marknaden inte beter sig stabilt får man stora utmaningar om man har en för grov process. Ledningen måste kunna ta snabba beslut om vilka kunder och produkter som ska prioriteras utifrån tillgång på både råvara och produktionspersonal.

Det vill säga, utan tillgång till en fullt funktionell APS (Advanced Planning & Scheduling) lösning, så har man ingen möjlighet att få en samlad bild och kunna förstå och balansera tillgång och efterfrågan utan det blir mer antaganden och gissningar. Däremot, de som har en APS lösning på plats kommer ha möjligheten att se hela bilden och kunna ta mycket mer initierade beslut.

Excel klarar inte av jobbet!

För att tala klarspråk, Excel tar inte hänsyn till alla material och kapacitetsbegränsningar i en produktions- och försörjningskedja där det hela tiden sker snabba förändringar. Man kan alltså inte förutse hur avbokade/ändrade order, materialbrist, förändring i skiftgång och händelser på produktionsgolvet kommer påverka leveransförmågan.

Innebär det att ett APS system alltid kommer ge rätt svar? Förstås inte, men däremot kommer det kunna ge mycket bättre beslutsunderlag och kunna simulera olika scenarios vilket innebär mycket bättre och informerade beslut både i uppgång och nedgång.

Många har redan investerat i en APS lösning och det är bara att gratulera! Ni är redan idag bra rustade att möta kommande utmaningar och har redan ett försprång gentemot era konkurrenter!

Vi behöver rätt Supply Chain Managers!

Men system är inte allt! I det världsläget vi befinner oss i behövs duktiga Supply Chain Managers och planerare som kan tänka utanför boxen och vara kreativa. Vi behöver de bästa kommunikatörerna, men framförallt personer som är grymma på att lyssna, läsa och känna av och förutspå bästa lösningar.

Vill du hitta rätt kompetens och rätt lösning. Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte!

Läs mer om Supply Chain Management här »

Viveka Wretman
Viveka WretmanConsultant Manager, Supply Chain & Production
Tel: +46 (0)8 56 85 95 04
Morgan Bodin
Morgan BodinProduct Manager, SMART Manufacturing
Tel: +46 (0)702 09 21 16

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte om du vill ta reda på möjligheterna för just Din verksamhet.

Go to PlantVision on LinkedIn »
Follow us on LinkedIn and stay up to date with all PlantVision’s news, events, insights, articles and career opportunities.