PlantVision har assisterat Siemens i Stockholm Vattens digitaliseringsresa och har bidragit med konfiguration, import av data och utbildning i COMOS.

PlantVision har nu fått förnyat förtroende och hjälper fortsatt Stockholm Vatten med ytterligare förfining och expansion av systemet.

Robert Velén
Robert VelénSenior Specialist Consultant & Team Leader
Tel: +46 (0)31-380 21 16

Från pappersarkiv till databas – Stockholm Vatten digitaliserar med COMOS

”Vi måste ha kontroll över vår egen anläggningsinformation!” Ordning och reda blir det när Stockholm Vatten och Avfall går från pappersarkiv till databas. På mindre än ett år har ett nytt konstruktions- och anläggningshanteringssystem implementerats som gör att man kan jobba objektorienterat med objektmodeller för livscykelinformation om hela anläggningen. Systemet som realiserar den digitala anläggningstvillingen heter Comos, Siemens kompletta lösning för livscykelhantering i en processanläggning – Plant Lifecycle Management…

Läs hela casestoryn på Siemens hemsida »