Knowledge, tips & insights – when it suits You!

Digitalisera er anläggningsinformation

Var redo för en audit närsomhelst – ordning och reda på anläggningsdata och dokumentation.

Tillsammans med Siemens visar vi hur det går att vända en utmanande situation där det läggs för mycket tid på att leta och verifiera anläggningsdata och dokumentation. Resultatet blir ett läge där man som anläggningsägare har full koll på all information och kan lita på den. Nyttan av detta är mindre tidsspill och frustration vid underhållsåtgärder, ombyggnader och audits.

Webinariet riktar sig till personer på bolag som driver någon form av processanläggning och som arbetar med process, el, instrument och automation, ventilation, underhåll, kvalitet, dokumentation, IT. Av speciellt intresse om du arbetar inom reglerad industri som läkemedel, medtech eller energi.

Speaker: Robert Velén & Filip Abrahamsson, Plant Asset Management, PlantVision AB | Length: 41 min | Recorded: 21/10/2020

REGISTER

Produktionsplanering i en föränderlig värld

Hur uppnås en produktionsplaneringsprocess som hjälper företag att identifiera och åtgärda flaskhalsar, förbättrar produktionsflöden och som bidrar till att leverera beställningar i tid – varje gång? Med erfarenhet från produktions- och planeringsprocesser i flertalet branscher presenterar vi i webbinariet vilka steg ni kan ta för att förbättra er planeringsprocess.

Webbinariet riktar sig framförallt till dig som jobbar med produktionsplanering, produktionsledning, Supply Chain eller Logistik på ett företag med producerande verksamhet. Du kanske arbetar inom livsmedelsindustrin, verkstadsindustrin, Life Science eller Consumer packaged goods (CPG).

Speaker: Morgan Bodin, Senior Consultant & Product Manager, PlantVision AB | Length: 31 min | Recorded: 26/6/2020

REGISTER

Den digitala läkemedelsfabriken

Att digitalisera sin läkemedelsproduktion kan upplevas svårt och kostsamt, men det är idag för de flesta en nödvändighet för att effektivisera, säkerställa kvalitet och höja konkurrenskraften! I webbinariet ger vi tips på vad ni som jobbar inom läkemedelsindustrin bör tänka på i er digitaliseringsresa och vi delar även med oss av erfarenhet av hur andra läkemedelsföretag har gjort.

Webbinariet riktar sig framförallt till dig som jobbar inom produktionsledning, produktionsnära IT, Supply Chain, processteknik eller som chef på ett läkemedelsföretag.

Speakers: Thomas Stenaldi, Senior Consultant, PlantVision AB & Cecilia Jacobsson, Business Area Manager, Manufacturing & Supply Chain Management, PlantVision AB | Length: 38 min | Recorded: 18/6/2020

REGISTER

Digitalisering av produktion – vilka möjligheter finns och hur kommer vi igång?

Hur kan digital teknik hjälpa till att effektivisera produktionsflöden, säkerställa kvalitet och höja konkurrenskraften för tillverkande företag? Under detta webbinarium ger vi en övergripande presentation av vad digitalisering inom produktion innebär i praktiken och vilka möjligheter och vinster digitalisering kan innebära för just tillverkande bolag.

Webbinariet riktar sig framförallt till dig som jobbar inom produktionsledning, produktionsnära IT, Supply Chain, produktionsteknik eller som chef på ett företag med producerande verksamhet.

Speaker: Magnus Severin, Chief Sales & Marketing Officer, PlantVision AB | Length: 38 min | Recorded: 12/6/2020

REGISTER

Register here to see recorded webinars

Go to PlantVision on LinkedIn »
Follow us on LinkedIn and stay up to date with all PlantVision’s news, events, insights, articles and career opportunities.