Knowledge, tips & insights – when it suits You!

Digitalisera pappersbaserade processer i produktion och labb

Förkorta ledtider för frisläppning inom batchproduktion

Pappersbaserade processer för metoder och framtagning av batchprotokoll är tidskrävande och gör det svårare att följa upp produktionen. De leder till många informationsöar som ökar tiden för frisläppande av produktionsbatcher.

I webbinariet visar vi hur man kan ta kontroll över sina produktions- och laboratorieprocesser med hjälp av en digitaliserad lösning.

Webbinariet riktar sig framförallt till dig som jobbar med QA, labb eller produktion inom små/medelstora Life Science produktionsbolag – där produktionsprocessen idag styrs av pappersbaserade batch-/labprotokoll

Speaker: Anders Jernberg, Seniorkonsult, PlantVision AB | Length: 30 min | Recorded: 4/6/2020

REGISTER

Register here to see recorded webinars

Go to PlantVision on LinkedIn »
Follow us on LinkedIn and stay up to date with all PlantVision’s news, events, insights, articles and career opportunities.