Knowledge, tips & insights – when it suits You!

Molnbaserade lösningar

Vad du behöver veta innan du flyttar produktions- och stödsystem till molnet

Inom alla industrier diskuteras det nu mycket kring att flytta sina applikationer till molnet och de krav som utvecklas i samband med denna resa. Men förutom funktioner är det viktigt att utvärdera ifall den tänkbara lösningen kan också stödja företagets framtida vision och även anpassas till oförutsedda utmaningar.

Speaker: Daniel Dinulovic, Consultant, PlantVision AB | Length: 20 min | Recorded: 28/10/2021

Digitalisera pappersbaserade processer i produktion och labb

Förkorta ledtider för frisläppning inom batchproduktion

Pappersbaserade processer för metoder och framtagning av batchprotokoll är tidskrävande och gör det svårare att följa upp produktionen. De leder till många informationsöar som ökar tiden för frisläppande av produktionsbatcher.

I webbinariet visar vi hur man kan ta kontroll över sina produktions- och laboratorieprocesser med hjälp av en digitaliserad lösning.

Webbinariet riktar sig framförallt till dig som jobbar med QA, labb eller produktion inom små/medelstora Life Science produktionsbolag – där produktionsprocessen idag styrs av pappersbaserade batch-/labprotokoll

Speaker: Anders Jernberg, Seniorkonsult, PlantVision AB | Length: 30 min | Recorded: 4/6/2020

Register here to see recorded webinars

Register here to see recorded webinars

STAY UP TO DATE

Get all the latest news, events, insights and articles in your areas of interest…