Situation > Utmaningar > Fördelar

Alla produktionsmiljöer är olika men en sak har de gemensamt – det händer nya saker hela tiden!

Maskiner går sönder, det saknas inkommande material eller personal och misstag sker som leder till oväntade kassationer och sena leveranser till kund.

I en produktion, där kapaciteten behöver justeras beroende av efterfrågan, måste vi kunna hantera störningar samtidigt som vi driver och utvecklar en effektiv och hållbar produktion.

En hållbar produktion kommer vara den centrala konkurrensfördelen framöver och det skall uppnås i en verklighet där saker hela tiden händer och behöver tas om hand parallellt med förbättringsarbete.

Många tillverkande företag jobbar fortfarande med pappersbaserad informationsöverföring och instruktioner.

Visst kan det fungera att låta en lista följa med tillverkningsordern ut på produktionsgolvet, men det bäddar för kommunikationsmissar.

Det leder också till sämre transparens och spårbarhet ute på produktionsgolvet kopplat till material och WIP (work in process) samt osäkerhet kring slutleverans ut till kund.

Samtidigt är det vanligt att tillverkande företag blir personberoende. Några erfarna personer sitter med viktig kunskap som behövs för att lyckas i produktionen. Hur gör man när de inte finns på plats på produktionsgolvet?

Dela, välj din plattform!

LÄS MER OM