Vad behöver du veta för att lyckas med en av läkemedelsindustrins största utmaningar just nu?

Läkemedelsförfalskning har identifierats som ett växande problem under de senaste åren. För att motverka problemet har myndigheter på nationell och regional nivå tagit fram nya regelverk. Vissa krav är redan fastställda, medan majoriteten av regelverken träder i kraft under 2017.

För att uppfylla kraven kan läkemedelsföretagen ibland behöva införa betydande verksamhetsförändringar inom en relativt kort tid.

Detta White Paper innefattar viktig information för alla inom läkemedelsbranschen som kommer att påverkas av de nya regelverken och de förändringar de medför både direkt och indirekt.

Skriften beskriver ett möjligt angreppsätt för läkemedelsföretag gällande serialisering och produktsäkerhet samt hur ni kan skapa riktlinjer för ett lyckat projektgenomförande. För en lyckad förändring inom din organisation, vill denna skrift ge dig en förståelse och insikt i de viktigaste frågorna och framgångsfaktorerna – för dig och din organisation.

Ladda ned Serialisering & produktsäkerhet white paper här…

MER I DENNA KATEGORI