Den här sidan innehåller vår sekretesspolicy samt upphovsrättslig information »

Sekretesspolicy

PlantVision AB är ett privatägt företag med verksamhet i Sverige, Skandinavien och några andra europiska länder.

Vi skyddar och värnar om ditt privatliv när du använder vår webbplats samt våra andra program, appar och funktioner (kollektivt benämnda ”verktyg” eller ”verktygen”).

Denna sekretesspolicy (” sekretesspolicyn”) beskriver hur vi samlar in personuppgifter från dig och hur vi använder de uppgifter som du själv tillhandahåller genom användningen av verktygen. Läs igenom nedanstående för att få en bättre förståelse av våra rutiner kring personuppgifter och hur vi samlar in och använder dem.

1. INFORMATION SOM VI SAMLAR IN FRÅN DIG

Vi samlar in och behandlar följande information om dig:

Personuppgifter som bland annat namn, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn och kontaktuppgifter till arbetet, information om din användning av verktygen och information insamlad med spårningsteknik i enlighet med beskrivningarna nedan. Det vill säga information som kan användas för att identifiera dig som person eller som gör det möjligt för oss att kontakta dig online eller offline.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon tredje part och överför dem inte till något annat land utan ditt uttryckliga medgivande.

2. SEKRETESS OCH SÄKERHET

Säkerheten kring dina personuppgifter är av största vikt för oss. Vi följer allmänt accepterade säkerhetsstandarder för att skydda de personuppgifter som vi erhåller, både vid överföring och under efterföljande lagring. Om du har frågor om hur dina personuppgifter skyddas kan du kontakta oss på DPO@plantvision.se.

3. E-POST, NYHETSBREV OCH ANDRA ELEKTRONISKA UTSKICK

Vi skickar med jämna mellanrum ut nyhetsbrev och annan information (t.ex. nyheter, artiklar, expertinsikter, erbjudanden och inbjudningar till olika evenemang, osv) via e-post. Vi strävar efter att endast skicka ut innehåll som är av intresse för dig och som kan vara dig behjälpligt i arbetet.

Denna typ av marknadsföringsinformation skickas endast till användare som har valt att ta emot e-post från PlantVision. Användare kan när som helst uppdatera sina e-postprenumeration eller avsluta prenumerationen helt med hjälp av vårt Prenumerationshanterings formulär »

Vi skickar också ut e-post med kundtjänst syfte – till exempel anmälningsbekräftelse, bekräftelse på inskickat formulär eller information om ett evenemang du har anmält dig till. Vi skickar ut även information som behövs för att stödja dig som kund eller som vi enligt lag är skyldiga att skicka. Dessa e-postmeddelanden skickas oavsett dina e-postprenumerationsinställningar.

Om du har uppgett ditt telefonnummer i något av verktygen kan vi komma att skicka SMS-meddelanden med viktig information till dig (t.ex. om inställda evenemang eller ändrade tider/lokaler för ett evenemang som du är anmäld till).

4. SPÅRNINGSTEKNIK

Vi använder tekniska hjälpmedel som kakor (cookies), taggar och skript för att känna igen din enhet. Vi använder oss också av spårningsskript för att hålla reda på när användarna har använt verktygen genom att klicka sig vidare från nyhetsbrev och elektroniska utskick.

Verktygen använder sig av Google Analytics-kod för att samla in statistiska underlag. Google Analytics placerar ut kakor (cookies) som hjälper oss att uppskatta antalet användare av verktygen och användningsvolymen. Vi gör detta för att försäkra oss om att verktygen är tillgängliga när du behöver dem och att de svarar snabbt. Mer information om hur Google Analytics behandlar informationen finns på www.google.com/analytics.

5. LOGGFILER

Precis som de flesta andra webbplatser samlar vår webbplats in viss information och lagrar den i loggfiler per automatik. Exempel på sådan information är IP-adresser, typ av webbläsare, internetleverantör, ingångs-/utgångssidor, operativsystem, datum-/tidsstämpel och/eller klickströmsdata.

När du öppnar HTML-versionen av nyhetsbrevet får vi en avisering som sedan sparas. Alla klick som du gör i nyhetsbrevet sparas också.

Ovanstående och all annan öppen statistik sammanställs för att ge oss en fingervisning om hur populärt innehållet är och för att hjälpa oss fatta beslut om framtida innehåll och formatering. De kan också användas för att skicka ut information och erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig och vara dig behjälplig i arbetet.

6. HÄR LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER

Alla uppgifter som du tillhandahåller via verktygen sparas på säkra servrar i Sverige och Finland. Endast behörig personal har tillgång till uppgifterna och åtkomsten begränsas så mycket som det bara är möjligt.

Dessvärre går det inte att helt garantera säkerheten vid överföringar via internet. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten vid överföring av personuppgifter via verktygen. Alla överföringar sker på egen risk. När vi har tagit emot dina uppgifter använder vi strängt reglerade metoder och säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst.

7. TILLGÅNG TILL OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Om du vill veta vilka personuppgifter vi lagrar om dig, begära rättelse eller begära borttag av de personuppgifter som vi lagrar, kan du skicka e-post till oss på DPO@plantvision.se.

Vi svarar på alla förfrågningar inom rimlig tid.

8. SÅ HÄR ANVÄNDS INFORMATIONEN

Vi använder informationen om dig för att

  • säkerställa att innehållet tillhandahålls via verktygen på effektivast möjliga sätt för dig och din dator eller annan enhet,
  • tillhandahålla information, produkter och tjänster från PlantVision som du har begärt att få eller som vi tror kan vara av intresse för dig, såvida du inte tackat nej till att få sådan information,
  • skicka ut information från kundtjänst om t.ex. evenemang och aktiviteter som du har anmält dig till,
  • kunna uppfylla våra åtaganden i samband med de avtal som ingåtts mellan dig och oss,
  • se till att du kan använda de interaktiva funktionerna i verktygen när du behöver dem,
  • meddela dig om förändringar i verktygen,
  • kunna se ungefär var du befinner dig rent geografiskt, så att vi vet vilken lokal marknad du tillhör (t.ex. postnummer, ort eller land),
  • be dig delta i undersökningar som vi genomför i marknadsförings- eller forskningssyfte (som du dock inte måste svara på),
  • få information om dina besök och interaktioner med verktygen, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsinformation, webbloggar och andra kommunikationsdata.

9. VERKTYG FÖR UNDERSÖKNINGAR OCH ANMÄLNINGAR

Vi använder ett SaaS-verktyg (Software as a Service) för att hantera undersökningar och aktiviteter. Verktyget och tjänsteleverantören följer och uppfyller bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). PlantVision har slutit ett avtal med tjänsteleverantören i fråga om att denne ska agera personuppgiftsbiträde åt oss och skydda dina uppgifter.

10. WIDGETAR FÖR SOCIALA MEDIER

Våra verktyg är utrustade med funktioner och widgetar för sociala medier, t.ex. Dela-knappen. Dessa funktioner kan t.ex. samla in information om din IP-adress, vilka sidor du besöker i verktygen och installera en kaka (cookie) som får vissa funktioner att fungera bättre. Funktioner och widgetar för sociala medier tillhandahålls av tredje part eller direkt via verktygen. Dina interaktioner med funktionerna regleras av respektive leverantörs integritetspolicy.

11. SÅ LÄNGE LAGRAS PERSONUPPGIFTER

Vi sparar inte personuppgifter i någon form som möjliggör identifiering av de registrerade längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Av denna anledning för vi ett register över behandling där lagringstiderna finns specificerade. Med jämna mellanrum går vi igenom registret i enlighet med fastställda rutiner för att uppdatera eller ta bort personuppgifter när så behövs.

12. ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras när vi genomför förändringar i vår informationshantering. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum läser igenom den här sidan för att hålla dig uppdaterad om våra sekretessrutiner.

13. KONTAKT

Skicka gärna frågor, kommentarer och förfrågningar angående denna sekretesspolicy till DPO@plantvision.se. Alternativt kan du ringa till PlantVision på 08-503 045 50 och be att få tala med vårt dataskyddsombud (Data Protection Officer, DPO).

Denna integritetspolicy trädde i kraft och uppdaterades senast den 24 maj 2018.

PlantVisions huvudkontor finns på adressen Kista Science Tower, Färögatan 33, 164 51 Kista.

14. ÄNDRINGSHISTORIK

Sektion (3) uppdaterad, 4 december 2020.

Första versionen, 24 maj 2018.

Upphovsrättslig information

Bilder, grafik och fotografier på webbplatsen är skyddade av upphovsrättslagen.

Flera av bilderna har hämtats från olika bildbibliotek.

Bilder och grafik som tillhör PlantVision får inte användas på andra ställen, på andra webbsidor eller i någon annan form av publikation utan föregående skriftligt tillstånd från PlantVision.

Texterna på webbplatsen är skyddade av upphovsrättslagen. De får användas på annat ställe, förutsatt att de inte ändras på något sätt och med tydligt angivande av källa. Även officiella publikationer från PlantVision får distribueras fritt förutsatt att inga ändringar sker.

PlantVision®, PlantVision Driving operational excellence® och PlantPerformance® är varumärken som tillhör PlantVision AB och får inte användas av någon annan, inte ens för att presentera PlantVision, utan föregående skriftligt tillstånd från PlantVision.

Alla övriga varumärken på webbplatsen tillhör sina respektive ägare.

På webbplatsen och via externa länkar finns ett flertal PDF-filer som kan öppnas med Adobe Reader. Adobe och Adobe Reader är varumärken som ägs av Adobe Systems.