Situation > Utmaningar > Fördelar

Många företag står inför samma typ av utmaningar:

Få en bild av kapaciteten

Hur påverkas produktionsplanen av en begränsad kapacitet?

Tillgången på material

Hur länge kan man köra innan materialbrist påverkar produktionen? Hur påverkas produktionen?

Leverera i tid

Kan vi lova ett leveransdatum – och kan vi hålla det?

Alternativa scenarier

Hur påverkas befintliga order av nya behov?

Effektivare planering

Kan planerna justeras i takt med att produktionen och försörjningskedjan förändras?

Kunskapsdelning

Finns det tillräckligt med kunskap inbyggt i systemet eller förlitar vi oss för mycket på individers personliga erfarenheter?

Dela, välj din plattform!

LÄS MER OM