Vilka möjligheter finns och hur kommer vi igång?

Datum: fre 12 juni 2020
Tid: kl. 09.00-09.45
Plats: Online
Pris: Kostnadsfritt

Talare: Magnus Severin, Chief Sales & Marketing Officer, PlantVision AB

Digitalisering av produktion – vilka möjligheter finns och hur kommer vi igång?

Vi presenterar hur digital teknik kan hjälpa till att effektivisera produktionsflöden, säkerställa kvalitet och höja konkurrenskraften för tillverkande företag. Med erfarenhet från flera branscher ger vi en övergripande presentation av vad digitalisering inom produktion innebär i praktiken och vilka möjligheter och vinster digitalisering kan innebära för just tillverkande bolag.

VEM är webbinariet riktat till?

Framförallt till dig som jobbar inom produktionsledning, produktionsnära IT, Supply Chain, produktionsteknik eller som chef på ett företag med producerande verksamhet. Du kanske arbetar inom verkstadsindustrin, Life Science, Consumer packaged goods (CPG) eller livsmedelsindustrin. Alla med intresse för produktion och digitalisering är välkomna!

VARFÖR ska du vara med?

Pappersbaserad informationsöverföring och traditionella möten vid en whiteboard ute i produktionen är ofta tidskrävande och gör det svårare att följa upp och agera på händelser i realtid. Rapportering och effektiviseringsarbete blir tidskrävande och ofta saknas tillförlitligt underlag kring nyckeltal i produktionen, vilket är viktigt för den strategiska planeringen och för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på en alltmer pressad marknad.

Under webbinariet kommer vi att berätta om de möjligheter som digitalisering inom produktion ger och presentera konkreta case för att ni ska få ta del av hur tillverkande företag vänt utmaningar till möjligheter, med hjälp av digitala lösningar.

Du får också möjlighet att ställa dina frågor om digitalisering och produktion till vår expert.

VAD kommer vi att gå igenom?

  • Vad handlar digitalisering egentligen om och vilka värden för det med sig?
  • Det pratas mycket om digitala tvillingar. Vad är det och hur kan digitala tvillingar nyttjas i produktion?
  • Funktioner och dataflöden i produktionsprocessen
  • Hur företag kan förbättra sitt kapacitetsutnyttjande
  • Hur företag kan förbättra sin leveransprecision
  • Tid för frågor och diskussioner

Anmäl dig idag! Välkommen.

STAY UP TO DATE

Get all the latest news, events, insights and articles in YOUR areas of interest…