SMART Manufacturing i Sverige

Podden för dig som vill få insikt och praktisk vägledning om hur man kan göra sin tillverkning effektivare. Experter med många års branscherfarenhet och djupgående digitaliseringsexpertis fyller dig med både kunskap och inspiration. Vi kommer att prata om trender, framgångar, utmaningar och lösningar inom supply chain, tillverkning, process & automation, underhåll och asset management, med mera – allt som behövs för att driva digitalisering och effektivisering av svensk industri framåt.

EPISODES

Episode descriptions…

I detta avsnitt diskuterar Marcus Rickardsson och Robert Velén de olika typerna av digitala tvillingar som används i en modern produktionsanläggning. Primärt fokuserar de på användning och nytta av fyra typer av digitala tvillingar: 3D-modeller av anläggningar; Virtuell drift och simulering; Teknisk anläggningsinformation (Data & Document Management System); och ‘Data Historians’ (historisk produktionsinformation).

I det här avsnittet har vi fått en pratstund med Claes Engman, som har lång erfarenhet av digitalisering inom svensk industri. Claes delar med sig av de utmaningar tillverkande företag står inför idag och hur ett produktionsstyrningssystem (MES/MOM) kan stödja ett företags digitaliseringsresa. Vilka möjligheter finns, hur kommer man igång och vad behöver man sätta i fokus?

I det här avsnittet fokuserar vi på produktionsplanering. Linn Fransson gästas av Morgan Bodin och Lydia Söderlund, som tillsammans har lång erfarenhet av ämnet. Bland annat diskuteras planeringens påverkan på hela leveranskedjan, begränsningar med affärssystem och Excel och varför just möjligheten att kunna planera med hänsyn till faktisk kapacitet i produktionen är så viktigt.

I detta avsnitt intervjuar Linn Fransson en av PlantVisions affärsområdeschefer inom SMART Manufacturing, Cecilia Jacobsson. Cecilia delar med sig av sina insikter kring förutsättningar för ett lyckat digitaliseringsprojekt och praktiska tips om hur man kommer igång. Bland annat diskuterar de läget i svensk tillverkningsindustri just nu, coronapandemins påverkan, vikten av att ta med människor i förändringsprocessen samt industritrender.

Find us on…

Apple podcast logo

STAY UP TO DATE

Get all the latest news, events, insights and articles in YOUR areas of interest…

Subscribe to our email service

Share This Story, Choose Your Platform!

FIND OUT MORE ABOUT

MORE IN THIS CATEGORY