Getinge Academy har implementerat en enkel och effektiv globalt applicerbar och repeterbar utbildning, utvecklad av PlantVision, för ny och årlig kompetensutveckling/kompetenssäkring för medarbetare.

Utbildningen innehåller kurser i form av moderna digitala moduler som är kopplade till Life Science-relaterade regelverk och områden, t.ex. GMP, dataintegritet, aseptiska arbetssätt och mikrobiologi, validering samt GAMP 5 (kvalitetssäkring av GxP-kritiska datoriserade system).

“Det stora värdet för oss är att alla medarbetare globalt får exakt samma innehåll och att det är repeterbart. Användarna ute på fabrikerna erbjuds en mycket bred och djup grund för våra process- och förbättringsarbeten inom GMP.”

Henrik Svensson – Getinge Academy

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. De har över 10 000 medarbetare och bedriver verksamhet i fler än 40 länder.

De digitala utbildningarna lanserades under våren 2022 och är nu i full gång. I samband med att dessa tagits i drift har vi passat på att prata med Henrik Svensson som arbetar som utbildningsansvarig för Getinge Academy. Henrik arbetar med utbildningar inom Life Science-, Pharma- och Lab-industrin. Henrik har arbetat på Getinge i 13 år och har varit med i projektet som beställare och kvalitetssäkrare. Han har med sin kompetens och insikt kring utmaningar haft en central roll i projektet med utbildningarnas uppbyggnad.

Henrik Svensson (Senior Training Manager) på Getinge Academy svarar på några frågor om Getinges lösning för kompetenssäkring

Hur såg era behov ut av utbildning?

Getinge är en stor och global leverantör, med fabriker runt om i hela världen. Branschen rör sig mot en mer standardiserad form och det ställs fler och fler regulatoriska krav. Som en stor aktör på marknaden vill vi ligga i framkant och möta dessa krav. Vi såg samtidigt att process- och förbättringsarbeten inom GMP på fabrikerna utförs på olika nivåer, samtidigt som medarbetarna besitter skiftande kunskap. Varierande kunskapsnivåer gör det svårt att snabbt kunna växla upp förbättringsarbetet av specifika processer på verklig fabrik. Därmed var vi i behov av en lättillgänglig och standardiserad utbildning med en hög grundnivå. Vi behövde på ett bättre och mer effektivt sätt kunna kompetenssäkra både befintliga och nya medarbetare.

Vilka är de främsta fördelarna med digital utbildning?

Utbildningar behöver nå en global publik där innehållet ska vara exakt detsamma. Den stora utmaningen är därför de olika kunskapsnivåerna, och att informationen är både omfattande och djupgående. En utmaning generellt med utbildning är även att de upplevs som tidskrävande och svåra att planera in i arbetsschemat.

Det finns ett flertal fördelar med denna typ av utbildning. Det stora värdet för oss är att alla medarbetare globalt får exakt samma innehåll och att det är repeterbart. Användarna ute på fabrikerna erbjuds en mycket bred och djup grund för våra process- och förbättringsarbeten inom GMP.

Då kurserna erbjuds modulbaserat kan de genomföras när tidpunkten är lämplig tillsammans med ordinarie verksamhet. Det är inte en kurs som består av 90 minuters sammanhängande E-learning, utan den är nedbruten i 13 kortare digitala moduler om max tio minuter. Därmed kan man välja ut delar som är relevanta och gå igenom modulerna i sin egen takt. Utbildningen är anpassad för att på ett pedagogiskt sätt möta användarnas olika kunskapsnivåer. Inlärningsfasen blir enklare genom omväxlande moduler med, modern professionell grafik, interaktiva moment och videoklipp. Videos där en expert från PlantVision presenterar ett ämne gör att utbildningen känns mer personlig och levande, trots sin digitala form.

Något som också är positivt är att utbildningen är omfattande, repeterbar och kommer leva länge vilket även gör den kostnadseffektiv. Vårt mål är att kunna utbilda upp till 1000 medarbetare inom företaget under en period på cirka åtta år.

Henriks reflektioner

Jag ser att denna form av utbildning är applicerbar på många fler områden än bara GMP och GAMP5, den går att använda sig av vid bland annat kvalitetsarbete, validering & kvalificering.

Jag vill gärna poängtera att utbildning är och bör vara en del av flera delar för att vidare nå en förändring. Det är minst lika viktigt att följa upp, implementera, coacha och förändra processer i verkligenheten och i organisationen. Plantvision lägger stort fokus på implementering, genom till exempel deras workshops, vilket jag tycker är helt rätt.

Går man en utbildning tror jag att en stor del av värdet handlar om HUR man genomför den. Min rekommendation för att skapa det största värdet med utbildning, är att gå utbildningen tillsammans med sitt team under en bestämd tid. Och att man vidare planerar en gemensam workshop som handlar om att förbättra processerna. Många företag kan tyvärr brista i implementeringen av förändringen, det är då det känns tryggt att arbeta med en partner som PlantVision som kan genom workshops och annat hjälpa till att genomföra förändringen i verkliga processer.

“Samarbetet med PlantVision har varit mycket professionellt. De har varit lyhörda och kommunikationen har varit god rakt igenom, vilket har varit en avgörande del i det här projektet.”

Henrik Svensson – Getinge Academy

NYHET! Under hösten kommer PlantVision att möjliggöra ett partnerskap kring kompetensutveckling via E-learning och digitala moduler. Dessa är kopplade till Life Science-relaterade regelverk och områden såsom exempelvis GMP, Dataintegritet, Validering, GAMP 5 (kvalitetssäkring av datoriserade system) samt MDR och IVDR och mycket annat.

Håll utkik efter mer information! Eller hör av dig till oss redan nu om det här låter intressant för ditt företag.

CONNECT WITH
AN EXPERT

Anna-Lena Mann
Business Area Manager, Compliance Excellence
Tel: +46 (0)72 22 35 886
anna-lena.mann@plantvision.se

Find out how we can help your organization achieve its goals.

STAY UP TO DATE

Get all the latest news, events, insights and articles in YOUR areas of interest…

Share This Story, Choose Your Platform!

FIND OUT MORE ABOUT