Images courtesy av Siemens.

Rustar för framtiden med Siemens digitala portfölj –PlantVision helautomatiserar OKQ8:s depåhantering

När OKQ8 behövde effektivisera depåhanteringen i oljehamnen i Sundsvall moderniserade och helautomatiserade PlantVision in- och utlastningen av bränsle med hjälp av Siemens innovativa Digital Enterprise-portfölj. En framtidssäker och betydligt mer effektiv bränslehantering blev resultatet.

Utmaning

OKQ8 behövde effektivisera sin depåhantering i Sundsvall. Den tidigare egenutvecklade, presonberoende lösningen behövde standardiseras för att inte vara beroende av kunskap hos några få resurser. Dessutom behövdes bättre spårbarhets- och uppföljningsmöjligheter med anledning av nya krav på mer förnyelsebara råvaror i bränslet.

Lösning

PlantVision, en Simens Solution Partner, levererade en framtidssäker, integrerad lösning med Siemens digitala portfölj: ett depåsystemkoncept med integrerad mjuk- och hårdvara från Siemens med Simatic PCS 7, RFID-produkter, TIA-paneler och MES-systemet Opcenter Execution. För effektiv engineering med hög kvalitet användes anläggninsinformations- och konstruktionssystemet Comos och simuleringsmjukvaran Simit.

Resultat

Siemens innovativa Digital Enterprise-portfölj, PlantVisions breda kompetens och det nära och långsiktiga samarbetet mellan OKQ8, PlantVision och Siemens ledde till ett framgångsikt digitaliseringsprojekt. Den helautomatiska depåhanteringen ger OKQ8 full kontroll med spårbarhet, uppföljning och dokumentation.

Marcus Lundmark
Marcus LundmarkConsultant, Manufacturing Automation
Tel. +46 (0)8 568 595 21

Stay up to date with all the latest news, events, insights and articles

Receive email updates in your areas of interest

REGISTER

Follow us on LinkedIn

Go to PlantVision on LinkedIn »