2018-09-25.

Ny webbaserad, kraftfull och användarvänlig lösning för OEE/TAK mätning som stöd till ständiga förbättringar.

Vad är PlantPerformance?

PlantPerformance är en produkt som används av ledande tillverkande företag i Sverige för att mäta status på sin produktion genom så kallade TAK- (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte) och OEE-tal (Overall Equipment Efficiency).

Produkten visualiserar orsakerna till att produktionen inte körs som planerat, vilket blir ett viktigt beslutsunderlag för att göra åtgärder där de ger mest nytta.

PlantPerformance är också en loggbok som används för all typ av informationsutbyte mellan skiftlag, underhållspersonal i produktion och produktionsledning. Genom att informationen kan härledas till en specifik maskin och märkas med exempelvis ”underhåll” är det enkelt att filtrera fram relevant information för varje enskilt tillfälle.

Vad har hänt i nya version 7.0

Den nya versionen är byggt på en helt ny teknik. Programmet kan köras i en webb-läsare vilket gör att ingen klientinstallation krävs. I och med detta är beroendet till en viss plattform inte lika stark.

Om du vill slippa underhålla servrar lokalt så kan PlantPerformance 7.0 flyttas till en molntjänst.

Nu när Loggboken kan läsas och uppdateras från en mobil enhet blir informationen mycket mer tillgänglig. Kommunikationen kan förbättras avsevärt när exempelvis underhållspersonal vet om något behöver åtgärdas efter nattskiftet och operatören vet om det som inrapporterats har åtgärdats.

I den nya versionen är det också lättare att sprida översiktinformation när översikter och rapporter enkelt kan publiceras på en skärm. Då får alla enkelt svar på hur produktionen ligger till i jämförelse med nyckeltal.

Läs mer om PlantPerformance »

STAY UP TO DATE

Get all the latest news, events, insights and articles in YOUR areas of interest…

Share This Story, Choose Your Platform!

FIND OUT MORE ABOUT