PlantPerformance är en kraftfull lösning för informations- och beslutsstöd som förbättrar produktiviteten och effektiviteten inom process- och tillverkningsindustrin.

Med PlantPerformance kan du samla in, aggregera, visualisera, övervaka, kommentera och analysera produktionsdata i realtid. Du får alla verktyg du behöver för att kunna bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete och förbättra affärsresultaten, något som också blir tydligt i nyckeltalen (se bland annat OEE).

Besök hemsidan:

www.plantperformance.se

PlantPerformance broschyr:

LADDA NED

Vill du veta mer om PlantPerformance boka gärna en web-demo genom att kontakta mig.

Josefin Nilsson
Josefin NilssonSenior Consultant
Tel: +46 (0)31 380 21 17