Identifiera och åtgärda flaskhalsar, förbättra produktionsflöden och leverera i tid

Datum: fre 26 juni 2020
Tid: kl. 09.00-09.45
Plats: Online
Pris: Kostnadsfritt

Talare: Morgan Bodin, Senior Consultant & Product Manager, Manufacturing & Supply Chain Management, PlantVision AB

Produktionsplanering i en föränderlig värld

Hur uppnås en produktionsplaneringsprocess som hjälper företag att identifiera och åtgärda flaskhalsar, förbättrar produktionsflöden och som bidrar till att leverera beställningar i tid – varje gång? Med erfarenhet från produktions- och planeringsprocesser i flertalet branscher presenterar vi här vilka steg ni kan ta för att förbättra er planeringsprocess.

VEM är webbinariet riktat till?

Framförallt till dig som jobbar med produktionsplanering, produktionsledning, Supply Chain och Logistik på ett företag med producerande verksamhet. Du kanske arbetar inom livsmedelsindustrin, verkstadsindustrin, Life Science eller Consumer packaged goods (CPG). Alla med intresse för produktionsplanering är välkomna!

VARFÖR ska du vara med?

Den typiska planeringsprocessen innehåller prognos av kommande behov och en grov kapacitetsberäkning för att estimera vad man faktiskt kan leverera. När marknaden i tider som dessa inte beter sig stabilt får många av de företag som har en alltför grov planeringsprocess stora utmaningar. Det är viktigt att kunna ta snabba beslut gällande prioritering av kunder och produkter utifrån tillgång på både råvara, komponenter och produktionspersonal.

Många företag saknar idag en bra lösning för sin planering, vilket resulterar i svårigheter att få en samlad bild att agera på för att balansera tillgång och efterfrågan. Prioriteringar baseras istället på gissningar och erfarenhet hos individen, vilket gör att det mest effektiva produktionsschemat sällan uppnås. Under webbinariet kommer vi att berätta om de fördelar en förbättrad planeringsprocess ger och hur ni kan uppnå den. Vi presenterar konkreta case där ni får ta del av hur andra företag förbättrat sin produktionsplanering och därigenom även effektiviserat sin produktion.

Du får också möjlighet att ställa dina frågor om produktionsplanering till vår expert.

VAD kommer vi att gå igenom?

  • Funktioner och flöden i planeringsprocessen
  • Hur fungerar produktionsplaneringen hos andra företag och vad utmärker de företag som lyckats med den?
  • Dagliga utmaningar för planeraren
  • Hur företag kan öka sin leveransprecision och förbättra sin interna kommunikation
  • Hur planeraren snabbt kan planera och planera om – utan manuellt pusslande
  • Tid för frågor och diskussioner

Anmäl dig idag! Välkommen.

STAY UP TO DATE

Get all the latest news, events, insights and articles in YOUR areas of interest…

Share This Story, Choose Your Platform!

FIND OUT MORE ABOUT