Situation > Utmaningar > Fördelar

Samhället är inne i en förändringsfas och många upplever ett större fokus på resursbesparingar och effektiviseringskrav både ur miljö-, tids- och kostnadsaspekter.

En väg att nå en ökad effektivitet och möjliga besparingar är att titta över: processdesignen, val av ingående komponenter och material eller processflödet. Vanliga situationer vi möter inkluderar:

  • Företag A – Har fungerande processflöde men saknar resurser av viss expertis för att uppnå sin fulla potential.

  • Företag B – Har en process med ett fungerande flöde men ser en möjlighet till förbättringar för att effektivisera användandet exempelvis material, resurser, tid och kostnader.
  • Företag C – Har en process som skall stängas ned och förändras till förmån för annan produkt.
  • Företag D – Har en fungerande process i mindre skala och vill skala upp produktionen.

Dela, välj din plattform!

LÄS MER OM