Situation > Utmaningar > Fördelar

Några av de största utmaningarna inom hanteringen av en produktions anläggningstillgångar är följande:

Motstridiga uppgifter

När informationen väl har hittats kan det vara motstridiga uppgifter i olika dokument. Det slutar många gånger med att någon måste ut i anläggningen och titta vad det är som är monterat.

Inkomplett information

Det brukar inte heller vara vanligt att all information som behövs för att förbereda och lösa en arbetsorder finns tillgänglig i underhållssystemet. Äldre underhållssystem kan sakna mobila lösningar.

Ineffektiv arbetsprocess

Sammantaget innebär detta att underhållsteknikerna sitter och jobbar i flera olika system inför varje enskild åtgärd.

Informationssäkerhet

Kommer underhållsteknikerna åt all data de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att man behöver ge dem full åtkomst till alla system?

Mobilitet

Kommer personalen åt den information de behöver, oavsett var på anläggningen de befinner sig?

Ändringar i anläggningen

Vilka leveransobjekt påverkas och var finns de senaste versionerna?

Dela, välj din plattform!

LÄS MER OM