Situation > Utmaningar > Fördelar

Några av de huvudsakliga utmaningarna för Manufacturing Execution i en modern produktionsmiljö är:

  • Att upprätthålla driftsäkerheten på sitt automations- och informationshanteringssystem
  • Att upprätthålla och att även öka produktionstakten trots att underhåll, ombyggnationer och förbättringar ska utföras och implementeras
  • Att upprätthålla kvalitet på produktion och produktionsdata
  • Att utföra och dokumentera ändringar smidigt och enkelt
  • Att effektivisera informationsflöden i sitt automations- och informationshanteringssystem

Dela, välj din plattform!

LÄS MER OM