Varje företag, oavsett hur stort eller litet, drivs av information. Informationen bör vara en av dina viktigaste tillgångar. Tillgång till information och hur man använder, utbyter och delar den påverkar resultatet. Det är grunden för varje projekt man försöker driva, varje förbättring och innovation.
PlantPerformance hjälper dig att förvandla produktionsdata till affärsvärde genom att sammanställa data från både process, produkt och operatör så ni kan producera mer med mindre resurser och till rätt kvalitet.

Beslutsstöd och ständiga förbättringar

PlantPerformance är ett kraftfullt informations- och beslutsstödsystem för att förbättra produktiviteten och effektiviteten i process- och tillverkningsindustrin.

Med PlantPerformance kan du samla in, aggregera, visualisera, övervaka, kommentera och analysera produktionsdata i realtid. Den ger dig alla verktyg som behövs för att driva på ständiga förbättringar och öka dina nyckeltal som OEE/TAK väsentligt.

Det är en modulär och flexibel lösning som kan anpassas efter dina behov – oavsett om du är en liten tillverkningsenhet eller ett globalt bolag.

Vinster för er verksamhet

PlantPerformance ger dig full kontroll över produktionen. Produktionsinformation visualiseras i realtid och med snabb och enkel dataanalys i alla lägen. PlantPerformance ger dig makten att förändra och förbättra produktionsverksamheten och därmed företagets resultat.

  • Öka effektiviteten – Kör utrustning mer effektivt, öka tillgängligheten, sänk kostnaderna och förkorta ledtiderna.
  • Öka produktionens flexibilitet – Se samband mellan olika maskiner och produktionsgrupper. Dra nytta av förbättringar och vinster som görs på andra ställen i verksamheten.
  • Driv på ständiga förbättringar – Ge användarna verktygen för att driva ständiga förbättringar och daglig styrning genom att leverera rätt information till rätt användare när de behöver den.
  • Öka motivationen – Visualisera och presentera informationen till alla. Motivera personalen genom att visualisera framsteg och förbättringar.
  • Jämför och förbättra – Jämför produktionsdata mellan olika tidsperioder (olika skift) och mellan olika objekt (olika maskiner), så att du kan identifiera och genomföra bästa praxis.
  • Minska kvalitetskostnader – Förbättra kvalitetsnivåerna och samtidigt minska kassering och omarbetning genom att kombinera produktions- och kvalitetsinformation.
  • Minska reparationskostnader – Minska reparationskostnader med hjälp av förebyggande underhåll.

Dagsöversikt för exempelvis skiftöverlämningsmöten som konfigureras för att stödja företagets mål.

Uppföljning av tid för planerad produktion och utfall per maskinsteg i en linje. Här visas även hur stor andel av produktionen som utgörs av ett visst material.

Ta reda på mer