2019-05-09.

Utvecklingsarbetet med nya PlantPerformance går snabbt framåt och version 7.1 körs nu hos kund.

Efter att mycket ny funktionalitet gällande produktionsuppföljning och KPI:er har lyfts in i nya web-klienten så är nu fokus på elektroniska loggboken.

Loggboken används för att:

  • Dokumentera händelser i produktionen
  • Upplysa om åtgärder som vissa grupper eller personer måste utföra
  • Kunna spara information från rondering eller skiftöverlämningsmöten